Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

38-Sure Merkezli Tefsir Yöntemi

C-SURE MERKEZLİ TEFSİR YÖNTEMİ 

300-Sure merkezli tefsir yöntemi aşamaları nelerdir?

&Kur’an’dan sure seçilir

&Sure hakında genel bilgiler (adı, faziletler, nerede indiği…) sunulur

&Surenin amacı tespit edilir (en önemli aşama) isminin anlamından, içerdiği konudan, iniş zaman ve mekânından çıkarımda bulunulur

&İçerdiği konular tasnif edilerek incelenir

301-Herhangi bir sûreyi en ince noktasına varıncaya kadar araştırmak gayesi ile sûrenin özel ve genel hedefler, maksadı ve ihtiva ettiği konuların birbirleri ile olan irtibatları üzerinde durularak, sûre bir bütün olarak değerlendirilir. Bu konulu tefsîrin çeşitlerinin hangisine girer?

&Sure merkezli konulu tefsir(Sûre Bütünlüğüne Münhasır Konulu Tefsîr)

302-Konulu tefsîrde araştırmacı, önce Kur’ân kelimelerinin birini ele alır, sonra o kelimenin veya müştaklarının (türevlerinin) geçtiği âyetleri toplar. Âyetler toplanıp tefsirleri iyice öğrenildikten sonra araştırmacı, Kur’ân’ın o kelimeyi kullanımı vasıtasıyla kelimenin anlamlarını tesbit etmeye çalışır. Bu konulu tefsîrin çeşitlerinin hangisine girer?

&Ayet merkezli konulu tefsir(Kelime ve Türevlerine Göre Konulu Tefsîr) 

303-Konulu tefsir çalışmaları yapan müfessirler kimlerdir ve eserleri hangileridir?

&Müslim ve Mustafa(Mebahis fi Tefsiri’l-Mevzui)

&Fuda ve Mahmud Besyuni(Et-Tefsiru’l-Mevzui ve Menhecü’l-Hakk fi Hidayeti’l-Halk)

&Hicazi ve Muhammed(Et-Tefsiru’l-Mevzuiyye fi’l-Kur’ani’l-Kerim)

&Demirci ve Muhsin(Konulu Tefsire Giriş)

&Güven ve şahin(Konulu Tefsir Metodu)