Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

38-Satanizm

SATANİZM 

687-Satanizm nedir?       

&Satanizm, kısaca Şeytana tapmayı esas alan, aslında dinsizliğe yani ateizme dayanan sapık bir inanç sistemidir. Satanizm, Yahudilik ve hıristiyanlıktaki baskılara ve mantıkla bağdaşmayan inanç ve uygulamalara karşı isyan etme amacıyla geliştirilmiş batıl bir düşünce topluluğudur. Ancak zamanla sınırları genişlemiş ve bütün dinlerdeki kutsal değerlere karşı bir isyan ve başkaldırma hareketi haline gelmiştir. 

688-Satanizmin tanrısı nedir?

&Satanistler, bütün dinlere karşı oldukları için, bu dinlerdeki kötülük sembolü olan varlığa yani Şeytana taptıklarını söylerler.

689-Satanizm’in yaşadığı ülkeler nerelerdir?

&Avrupa ve Amerika’da yaygın durumda olan satanizm, buralardan diğer ülkelere yayılmıştır. Son zamanlarda Türkiye’de de görülmektedir.

690-Satanizm hangi ruh halinde olan insanları seçmektedir?

&Daha çok inançsız, maceraperest, amaçsız, aile ortamından ve aile sevgisinden mahrum, ruhsal boşluk içinde olan ve maddi yada manevi tatminsizlik yaşayan kişileri kolayca tuzağına düşürebilmektedir.

691-Satanizm nasıl bir dindir?

&Daha çok insanın fiziki bünyesinin yani hayvani isteklerinin kutsal kabul edilmesi temeline dayandığı için satanizme bu yönüyle insan nefsine ve insanın vücudunun hayvani isteklerine tapma ve kulluk etme dini de denebilir.