Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

38-Hac Ve Umrenin Cinayetleri

HAC VE UMRENİN CİNAYETLERİ

263-İhramlı iken Harem bölgesinde Haccın ve Umrenin menasikinden (erkânından) biri, ihlal, ihmal veya terk edilirse bunlara bir bedel gerekir ki buna Haccın ve Umre’nin cezaları manasında ne denir?

&Cinayetler

264-İhram yasaklarıyla ilgili cinayetler için  tek ceza ödemek gerekir. Görüşü kimlere aittir?

&Şafii, Mâlikî ve Hanbelîler

265-Kime göre harem bölgesi ve ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlerden dolayı, bunlar ister mazeretle, ister mazeretsiz yapılsın ceza (kefâret) gerekir. Kasten, zorlama, hata veya yanılma ile uykuda veya unutarak yapma arasında da fark yoktur. Kırân haccında ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlerden dolayı biri umrenin, biri de haccın ihramı olmak üzere, her bir cinayet için iki ceza gerekir?

&Hanefîler

266-Hac esnasında işlenen cinayetin durumuna göre ödenmesi gereken kefâret ve cezalar nelerdir?

&Kazâ, bedene, dem, sadaka, bedel ödeme ve oruç

267-Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat vakfesini yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmak haccı ifsat eder ve kazası gerekir. Bu konuda hangi mezhepler aynı görüştedir?

&Bütün mezhepler

268-Arafat vakfesinden sonra fakat ilk tahallülden önce yani tıraş olup ihramdan çıkmadan önce- cinsel ilişkide bulunmakla üç mezhebe göre hac bozulur bir mezhebe göre bozulmaz; ancak sığır veya deve kurban edilmesi gerektiğini söylerler. Kimdir bozulmaz diyen mezhep?

&Hanefîler

269-Aşağıda sayılanlar neyin sonucudur?

I.Hac tamamlanmadan ihramdan çıkılamayacağı için bozulan haccın yarım bırakılmayıp tamamlanması

II.Gelecek senelerde kazâ edilmesi

III.İşlenen cinayet sebebiyle bir koyun veya keçi kurban edilmesi (dem) gerekir.

&Arafat vakfesini yapmadan önce cinsel ilişkide bulunmanın

270-Umre için ihrama girildikten sonra umre tavafının en az dört şavtı yapılmadan önce cinsel ilişkide bulunmak da  umrenin bozulmasına yol açar. Bozulan umre bırakılmayıp tamamlandıktan sonra ihramdan çıkılması, daha sonra bunun kazâ edilmesi ve işlenen cinayet sebebiyle bir koyun veya keçi kurban edilmesi gerekir. Görüşü kime aittir?

&Hanefîler’e

271-Koyun veya keçi kesmeyi (dem) gerektiren cinayetler kaça ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Hac ve umrenin vâcipleriyle ilgili cinayetler            

&İhram yasaklarıyla ilgili cinayetler