Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

37-Sabiilik

SABİİLİK 

665-Kur’an-ı Kerim’in 3 suresinde Sabiî-ler’den söz edilir. Bu sureler hangileridir?

&Bakara 62     &Maide 67   &Hac 17) 

666-Hz. Yahyâ’ya büyük önem verilmekte ve kendi peygamberleri olarak açıklanmaktadır. Diğer taraftan Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. İsâ ve Hz. Muhammed’i kötülük peygamberi, yalancı olarak nitelemektedirler. Hicrî ilk yüzyılda müslümanların hâkimiyeti altına girmiş ve onlara zimmîlik statüsü tanınmıştır. Kimin tarafından yayıldığı açık ve net olarak bilinmemektedir. Bir yüce varlık inancı mevcut olmakla birlikte ışık âlemi ile karanlık âlemi arasındaki mücadeleye dayanan bir düalizm inancı hâkimdir. Bu din hangi dindir?

&Sâbiîler                                                                                                                                           

667-Meleklerin yıldızları yurt edindiklerine inananların, yıldızlara büyük saygı gösterenlerin ve yıldızlara tapanların dini hangisidir?

&Sabiilik

668-Batılı araştırmacılar Sabiliğe hangi ismi vermişlerdir?

&Mandeizm

669-Sabiiler hakkında ne gibi bilgiler vardır?

&Sabiilik, zamanla putperestliğe dönüştü.

&Melekleri simgeleyen yıldızlar, tanrı yerine konuldu.

&Onlar adına putlar yapılıp tapılmaya başlandı.

&Araplar, kavminin mensup olduğu dini terkeden kimseye “Sabii” derlerdi.

&Mekkeliler, Hz. Muhammed(s.a.v)e ve ilk müslümanlara da sabii demişlerdi.

&Sabiilik; yemen, harran ve ırakın yukarı kesimlerinde mevcuttu.

&Ay  baba tanrı, güneş ana  tanrıça, zühre de oğul tanrı sayılıyordu.

&Ay tanrının bir adı da Almakah, diğer adı da Vedd idi.

&Ay, bütün tanrıların en büyüğü kabul edilirdi.

&Lat, menat ve uzza; güneşi temsil eden tanrılar olarak kabul ediilir.

&Güneşin kutsal kabul edilmesi ve tanrı olarak algılanması dolayısıyla, islamdan önce abdüşems (güneşin kulu )  adı yoğun olarak kullanılıyordu.

&Güneşe tapanlar; güneşin doğuşu, zevali, batışı sırasında  günde üç vakit dua ederlerdi.

&Bu üç vakit, güneşe tapanlara muhalefet için islamda kerahat vakti sayılmıştır.

670-“Şüphe yok ki, iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükâfatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.” Bu ayet hangi surede geçmektedir?

&Bakara suresi 62. ayet 

671-Sabiiler(Mandaen) nerede yaşamaktadır?

&Tüm dünyada sayıları 30.000 den az olan Sabiiler’in (Mandaen) büyük bir kısmı Irak’ın Dicle ve Fırat Nehri Kıyılarında yaşamaktadır. 

672-Dinlerinin Hz. Adem‘le başlayan ilk din olduğuna inanırlar kimlerdir?

&Sabililer

673-Sabililer büyük bir önder ve ışık Peygamberi olarak hangi peygamberi görürler?

&Hz.Yahya’yı görürler.

674-Sabiî kutsal kitapları nelerdir?

&Ginza, Draşya d Yahya, Kolasta’dır.

675-Sabililerin Adem’in kitabı diye adlandırdıkları, Dua, teoloji, mitoloji, ölüm sonrası hayattan bahseden kitabları hangisidir?

&Ginza

676-Sabililerin koleksiyon-övgü, gusül, yemekler vs. ibadet ve dualarla ilgili uygulamaları konu edinen kitabları hangisidir?

&Kolasta

677-Sabiî düalizmin en çarpıcı özelliği nedir?

&Işık ve karanlığa dayalı düalite oluşturmak. Maddi evren ve insan bedeni bizatihi kötü, iyi olan ışık alemine ait ruhtur.

678-Sabiler ibadetlerini MANDİ önünde yaparlar. İbadetleri içinde en önemlisi hangileridir?

&Boy abdesti, vaftizdir.

679-Sabiler’de 3 çeşit temizlenme var. Bunlar nelerdir?

&Masbuta; Boy abdesti vaftiz gözetiminde akarsuya dalıp çıkmak

&Tamaşa, Rahibe gerek duymadan kendi başına 3 kez nehire girip çıkmak.

&Rışama; İslam’daki normal abdeste benzer bir temizlenme

680-‘’Ayin yemeği hazırlık aşamasında güvercin ve koç kurban edilir. Yılın belli gün ve saatlerini uğursuz kabul ederler. En önemli bayramları beş günlük kutladıkları Panja(Parvania) bayramıdır.’’ Anlatılan ifade hangi dine aittir?

&Sabiîlik

681-‘’Vücutça kusursuz, sağlam, soyunda dinden dönen kimse olmayan herkes rahiptir. Rahipler evli olmalı, rahiplik babadan oğla geçer. *Rahiplikteki en yüksek tabakaya “Riş’ama” denir. Ganzibra’lık yöresel başrahiplik görevidir. Normal rahipler Tarmida, yardımcı rahipler Aşganda adı verilir. Sabiîlikte dine kabul töreni yoktur, dışarıdan birinin (Sabiî anne ve babadan doğmayan) Sabiî olması mümkün değildir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

682-Sabiliğe göre kötü ruhları kovmaya ne ad verilir?

&Exorsizm

683-Sabilik nasıl bir inanca sahiptir?

&Düalist

684-Sabiliğin en önemli bayramı hangisidir?

&Panja(Parvania)

685-Sabiilikte en üst tabaka rahipliğe ne ad verilir?

&Riş ama

686-Sabilikte maddi evrenin yaratıcısı olan anrısal güç hangisidir?

&Ptahil