KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

37-Hudeybiye Barışı

HUDEYBİYE BARIŞI

696-Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?

&Hicretin 6. Yılında, zilkade ayında M:628 tarihinde oldu.

697-Müslümanlar Hicretin kaçıncı yılında Kâbe’yi ziyaret etmek istemişlerdir?

&Hicretin 6. yılı.(Miladi 628)

698-Hz. Peygamber, rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini görmesi üzerine, Umreye gitmeye karar verdi. Yerine Abdullah bin Ümmi Mektumu bırakarak 1500 sahabi ile Medine’den Mekke’ye haraket etti. Mekke’ye 17 km kala, Hudeybiye kuyusu yanında konakladılar. Hz. Peygamber, mekkeliler üzerindeki nüfuzu sebebiyle Hz. Osmanı elçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın öldürülmesi haberini duyunca Hudeybiyedeki konaklama esnasında gölgelendiği ağacın altında  “Ölüm üzerine“ ve “Savaştan kaçmamak üzere“ biat ettiler. Bu olaya ne denir?

&Hudeybiye musalahası, anlaşması

699-Peygamberimizin, gönderdiği elçi olan Hz Osman’ın hapis veya şehit edildiğinin duyulması üzerine, Müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacağına dair arkadaşlarından biat aldı. Bir ağacın (Şecere-i Rıdvan) altında yapılan bu biat ne denir?

&Rıdvan Biatı 

700-Rıdvan biati adı verilen bu biate katılanlar, Allah tarafından övülmüştür. Biat için peygamberimizin yanına ilk varan sahabe heyecanla O’nun elini tutarak “Ey Allah’ın resulü sana biat ediyorum.“ dedi. Biat şartları henüz açıklanmadığı halde, kayıtsız şartsız bağlılığını bildiren bu sahabeye peygamberimiz “ne üzerine biat ediyorsun? Sorusunu sorunca “Gönlünden ne geçiyorsa, bizden ne adına biat alıyorsan, onun üzerine“ cevabını vermiştir. Diğer Müslümanlar bu sahabenin biati üzerine biat ettiler. Bu sahabe kimdir?

&Ebu Sinan El Esedi

701-Hudeybiye musalahasının (anlaşmasının) şartları nelerdir?

&Müslümanlar bu yıl Mekke’ye giremeyecekler ve kabeyi ziyaret edemeyecekler.

&Bir yıl sonra ziyaret yapabilecekler. Üç gün Mekke’de kalabilecekler.

&Arap kabilelerinden isteyen kabile iki tarafın birisiyle ittifak yapabilecek.

&Kureyşten birisi, islamı kabul eder ve müslümanlara sığınırsa, müslümanlar tarafından kabul edilmeyecek.

&Müslümanlardan biri Mekke’ye iltica edecek olursa hiç bir müslüman iade edilmeyecek.

&Hac veya umre maksadıyla mekkeye gelen veya yemen ve taife gitmek üzere buradan geçenler, emniyet içinde olacak

&Mekke’den Suriye’ye veya doğuya gitmek üzere Medine’ye gelen müşrikler emniyet içinde olacaklar.

&Bu anlaşma 10 yıllık bir süre için geçerlidir.

&Bu süre zarfında kureyşliler ile Müslümanlar ve iki tarafın müttefikleri birbirine saldırmayacaklar

702-Hudeybiye anlaşmasının maddeleri kim tarafından iki nüsha olarak kaleme alınarak iki tarafın da şahitleri imzaladı?

&Hz. Ali tarafından

703-Hz Peygamber, Hudeybiye antlaşmasının maddelerinin ağırlığını kabul etmiş ve bu antlaşmaya ne demişti?

&Feth-i Mübin

704-Hangi anlaşmada Hz. Muhammed (s.a.v), kureyş heyetinin itirazı üzerine, anlaşma metnindeki “Allahın rasülü Muhammed (s.a.v)“ yerine “Abdullah’ın oğlu Muhammed (s.a.v)“ ifadesinin yazılmasını kabul etti?

&Hudeybiye Musalahası’nda (Anlaşması’nda)

705-Müşrikler Hudeybiye Antlaşması’na ‘Bismillahir-rahmanir-rahim’ yazılmasına razı olmadılar. Bunun yerine ne yazılmasını kabul ettiler?

&Allah’ın adıyla

706-Hz. Peygamber Hayber üzerine yürüdüğünde, Mekkelilerin Medine’ye saldırma ihtimali hangi anlaşma gereği ortadan kalkmıştı (saldıramayacaklardı)?

&Hudeybiye müsalahası

707-Mekkeli müşriklerle Müslümanlar ara-sında Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanması, Müslümanların Mekkeliler tarafından nasıl bir güç olduğunu gösterir?

&Siyasal bir güç olarak kabul edildiğini resmen gösterir.

708-Ebu Basir’in ‘’Vur kaç’’ hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını Müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah Resulü’nün bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir müşrik Müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü’nün bu olaydaki izlediği siyasetin bize verdiği anlam nedir?

&Beşer hukukunu Müslümanların lehine kullanma siyaseti 

709-Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olup Medine devletine sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah tarafından teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek Peygamberimiz’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı işaretle Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı Müslümanların lehine çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir

&Ebu Basir – Vur kaç taktigi

710-Hudeybiye anlaşmasından sonra ilk kim Müslüman oldu?

&Ebu Cendel 

 711-Antlaşma imzalamak ne anlama gelir?

&Resmen tanınma ve karşı tarafın gücünü kabul etme anlamına gelir

712-Hz. Peygamber diplomatik girişimde bulunarak, Mekke’ye Umre ziyareti için hareket etti.(628) Mekkeliler, Müslümanları almadılar. Bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma hangisidir?

&Hudeybiye

713-Hudeybiye Anlaşmasının akabinde, Müslümanlar, aleyhlerine görünen maddelerin Peygamberimiz tarafından kabul edilmiş olması sebebiyle çok üzülmüşler hatta bazı sahabeler peygamberimize sitemde dahi bulunmuşlardı. Bu ortamda peygamberimiz sahabeye ihramdan çıkmalarını emrettiklerinde, kimse yerinden hareket etmemiş, bu durum üç defa tekrarlanmıştı. Peygamberimizi çok üzen bu durumda eşi “Sen yapacağını yap. Kurbanını kes, saçlarını kazıt ve ihramını çıkar. Göreceksin onlarda aynısını yapacaklar” demiş ve peygamberimiz bu şekilde davranmıştır. Bunun üzerine bütün sahabe aynısını yapmıştır.  Peygamberimize bu zor anda tavsiyede bulunan eşinin ismi nedir?

&Ümmü Seleme

714-Peygamberimiz hangi anlaşmadan sonra İslamı dünyaya tebliğ etmeye başlamıştır?

&Hudeybiye anlaşması.

715-Hudeybiye anlaşması imzalanıp geri dönerken hangi sure nazil oldu?

&Fetih suresi

716-Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Kâbe’yi ziyaretlerini bir yıl erteleyeceklerdi. Bir sonraki yıl ziyaretlerinde ne kadar süreden fazla Kâbe’de kalamayacaklardı?

&3 Gün den fazla

“İslam tarihinde Hudeybiye’den önce onun kadar büyük bir zafer olmamıştır.” sözü kime aittir?

&İmam Malik’in kendisi için “ilim deryası” tespitinde bulunduğu Tabiin’in büyük âlimi olan İmam Zühri’ye aittir

717-Hudeybiye musalahasının (anlaşma) sonuçları nelerdir?

&Kureyş müşrikleri, o zamana kadar tanımadıkları müslümanları, bu anlaşma ile siyasi bir güç olarak tanımış oluyorlardı.

&Hz. Peygamber, bu barış ortamından yararlanarak komşu ülkelerin devlet başkanlarına  islama davet mektupları göndermiştir.

&Hudeybiye musalahası, hayber Yahudi-lerini kuvvetli dostları Mekke müşriklerinden ayırmıştır.

718-Hudeybiye savaşının gelecekteki sonuçları nelerdir?

&İslamın kısa sürede arap yarımadasına yayılmasına vesile olmuştur.

&Müslümanların Mekke’yi fethetmesine zemin hazırlanmasına vesile olmuştur.

719-Hudeybiye sulhüne imza atan heyette kimler vardı?

&Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Süheyl bin Amr’ın oğlu Abdullah, Abdurahman bin Avf, Muhammed bin Mesleme ve Hz. Ali olmak üzere 6 kişi.

720-Hudeybiye’de Müslümanların müttefiki olan topluluk hangisidir?

&Huzaa