Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

37-Hem Kral Hem Sultan Olarak Tanınan ‘’Hz. Süleyman’’

HEM KRAL HEM SULTAN OLARAK TANINAN ‘’HZ. SÜLEYMAN’’ 

210-Hz. Davut (as)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan, insanların ve cinlerin kendisine kıyam ettiği gibi tüm mahlûkatın dilinden anlayan ve onlarla konuşan, rüzgârın dahi emrine verildiği İsrailoğullarına gönderildiği peygamber kimdir?

&Hz. Süleyman (as)

211-Milattan önce (MÖ) 10. yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Ona da babası gibi hem krallık, hem sultanlık hem de peygamberlik verildi. Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir. Ancak kırk yıl hükümdarlık yaptığı söylenir. Kendisi öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür. Bahsedilen peygamber kimdir?

&Hz. Süleyman (a.s)

212-Hazreti Süleyman’ın karısı Belkıs’ın hüküm sürdüğü ve mektup yazdığı ülke hangisidir?

&Seba

213-Belkisin tahtını Süleyman (as)’a getiren vezir kimdir?

&Hz. Süleyman’ın veziri, Asaf İbni Berhiya’dır.

214-Hz. Süleyman’a Sebe melikesinden haber veren ve Yemen melikesine Süleyman (as)ın mektubunu onun emri ile götüren ve Kur’an’da adı gecen kuşun adı nedir?

&Hudhud kuşu

215-Hz. Süleyman’ın zamanında yaşamış kadın hükümdar kimdi?

&Belkıs

216-Hristiyanların İncil’inde geçen İsrail kralı hangi peygamberdir?

&Hz. Süleyman

217-Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?

&Hz. Süleyman (a.s.) cinlerin yardımıyla inşa etmiştir.

218-İlk defa temizlik için sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran peygamber kimdir?
&Süleyman aleyhisselâm’dır.

219-“Rabbim! Beni ve ana-babamı ni’metlendirdiğin ni’metine şükretmemi ve râzı olacağın sâlih ameller işlememi bana ilhâm eyle ve rahmetinle beni sâlih kullarının arasına kat!” Bu dua hangi peygambere aittir?

&Hz Süleyman