Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

36-Vergi Zekât İlişkisi

VERGİ ZEKÂT İLİŞKİSİ

451-Vergi ne demektir?

&Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin tek taraflı olarak ve vergileme yetkisine dayanarak, kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerlerdir.

452-Vergi nedir?

&Devletin kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla fert ve işletmelerden, karşılıksız olarak ve kamu hukukunun kuralları çerçevesinde aldığı paralardır.

453-Günümüzde verilen vergiler zekât yerine geçer mi, Neden?

&Hayır.(Hz. Ebü Bekir dönemi gibi olursa ne ala)

&Zekât Allah tarafından konulmuş, Vergi beşer tarafından

&Zekâtın yüzdelik oranları değişmez, Vergi de değişkendir.

&Zekât sekiz sınıfa verilir, Vergi de ise her yere harcanır.

454-Zekât verirken uyulması arzu edilen(gereken) kaideler nelerdir?

&Müslüman zekâtını sadece Allah’ın rızâsına kavuşmak için vermelidir.

&“Başa kakmadan” ve “ezâ vermeden” yerine getirmelidir.

&Müslüman mükellef temiz ve helâl kazancından zekât vermelidir.

&Mal olarak veriyorsa, bu malın iyi cinsten olmasına özen göstermelidir.

&Vaktinde eda edilmeli, acele davranmalı,mazeret olmaksızın geciktirmemelidirler.

&Zekâtın, kendilerine zekât verilebilecek akrabaya ödenmesi daha faziletlidir.

&Zekât, öncelikle malın bulunduğu yerde yaşayan fakirlere verilmelidir.

455-Müslümanın zekâtını mutlaka kendisi vermesi şart değildir. Bu farîzanın edası için güvenilir bir müslümanı vekil tayin edebilir mi?

&Evet

456-Hangi mezhep fakihlerinin bazılarına göre riyâ ve insanların bu husustaki övgülerinden kaçınmak için vekil vasıtası ile zekât vermeyi müstehap, daha iyi görmüşlerdir?

&Mâlikî fakihlerinden bazılarına göre

457-Zekât veren kişinin, fakire verdiği şeyin zekât olduğunu bildirmemesi daha iyidir. Neden?

&Çünkü bu zekâttır diye bildirmek, alanı, özellikle zekât aldıklarını gizlemek isteyen veya muhtaç oldukları halde almaktan çekinen kişileri tedirgin edebilir, onları incitebilir.

458-“Zekâtı verirken bunun zekât olduğu söylensin mi?” sorusuna “Bu sözle incinmesine ne gerek var, zekâtını verir ve susar. Yüzüne vurmasına ne gerek var.” Bu söz kime aittir?

&Ahmed b. Hanbel

459-“Zekât olduğunu söylemesi mekruhtur, çünkü fakirin gönlünü incitmektedir” görüşünü ileri süren hangi mezhep bilginleridir?

&Bazı Mâlikî bilginleri

460-Hz. Peygamber zekât getiren veya gönderenlere “Allahım, filânın ailesine bereket ver.” anlamında dua etmiştir. Hz. Peygamber hangi ayete istinaden böyle dua etmiştir?

&“Onların mallarından sadaka (zekât) al ki bununla onları (günahlardan) temizleyesin, onların sevaplarını arttırıp yüceltesin. Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir. Allah çok iyi işiten ve bilendir” (Tevbe /103)

461-Hz. Peygamber’in zekât memurlarına, mükelleflerden zekât topladıktan sonra dua etmeleri hususunda bir emir vermemiş ve bunu onların takdirlerine bırakmış olduğunu dikkate alan fakihler çoğunluğu dua etmenin ne olduğunu söylemişlerdir?

&Müstehap

462-Zekât toplayan görevlinin zekâtını aldığı mükellefe dua etmesi zâhirî fakihlerine göre hüküm nedir?

&Vâciptir

463-Zekâtı vermek için öncelik sırası nasıldır?

&Erkek veya kız kardeşlere

&Erkek veya kız kardeşlerin çocuklarına

&Amcalara veya halalara

&Amca veya hala çocuklarına

&Daha sonra da diğer akrabalara

&Komşulara

&Meslektaşlara