Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

36-Kur’an Merkezli Tefsir Yöntemi

B-KUR’AN MERKEZLİ TEFSİR YÖNTEMİ

299-Kur’an merkezli tefsir yöntemi aşamaları nelerdir?

&Önce Kur’an’dan konu seçilir konuya isim bulunur

&Konu ile ilgili 1. ve 2. dereceden ayetler tespit edilir

&Bu ayetlerin Mekki-Medeni, nüzul sırasına göre tasnif edilir

&Bunlardan genel hatları çıkarılır; asli ve tali unsurlar tespit edilir

&Sistematik kurulduktan sonra konu metin düzeyine kurgulanır.

&Konuyla ilgili tarihi referanslar kıraat farklılıkları sünnet sahabe, tabiun, etbe-ut-tabiin söz ve diğer yardımcı unsurlar dikkate alınarak yorumlanır.

&Yani işin özü: Konunun temeli olan kavramsal alan filolojik, etimolojik, semantik açıdan incelenir.