KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

36-Hac Ve Umrenin Yapılışı

HAC VE UMRENİN YAPILIŞI

206-Üç nevi haccın fazilet bakımından mezheplere göre sıralanışı nasıldır?

&Hanefîler’e göre; Kırân, Temettu‘, İfrad.

&Şafii’lere göre; İfrad, Temettu‘, Kırân.

&Hanbelîler’e göre; Temettu‘, İfrad, Kırân.

&Mâlikîler’e göre; İfrad, Kırân, Temettu’

207-Niyet ve telbiyenin yapılmasıyle ihrama girilmiş ve ihram yasakları başlamış olur. Telbiye, tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife söyleyerek yolculuğa devam edilir. Telbiyeyi her söyleyişte üç defa tekrarlamak, sonra tekbir, tehlîl ve salavât-ı şerife okumanın hükmü nedir?

&Müstehaptır 

208-Hacda bayramın ilk günü Akabe Cemresi’ne taş atmaya başlamakla, umrede ise, umre tavafına başlamakla biter; daha sonra yapılmaz. Biten ve yapılmayan nedir?

&Telbiye

209-İfrad haccına niyet eden hacıların ilk yapacakları tavaf hangisidir?

&Kudüm tavafı

210-Temettu‘ ve kırân haccına niyet eden hacıların ilk yapılacak tavaf hangisidir?

&Umre tavafı

211-Hac çeşitlerinin hangisinde hac sa‘yi kudüm tavafını takiben yapılacaksa, tavafta ıztıbâ‘ ve remel yapılır, aksi halde tavafta ıztıbâ‘ ve remel yapılmaz?

&İfrad haccı

212-Hac çeşitlerinin hangilerinde umre tavafından sonra umrenin sa‘yi yapılacağı için tavafta “ıztıbâ‘’ (sag omuzu açmak)  ve “remel” (Kısa adımlarla canlı yürümektir) yapılır?

&Temettu‘ ve kırân

213-Hangi haccı yapanlar, hac sa‘yini ister yapsınlar ister yapmasınlar tıraş olmazlar ve ihramdan çıkmazlar, ihramlı olarak kalırlar?

&İfrad haccı yapanlar

214-Hac menâsiki yoğun olarak hangi günler içinde eda edilir?

&8-13 Zilhicce arasındaki 6 gün içinde;    (8=Tevriye, 9=Arefe, 10=1. Bayram, 11=2. Bayram, 12=3 Bayram, 13=4. Bayram )

215-Bütün haccedenler terviye günü sabah namazından itibaren Mina’ya intikale başlarlar. Terviye günü öğle namazından arefe günü sabah namazına kadarki beş vakit namazı Mina’da kılmak ve geceyi orada geçirip güneş doğduktan sonra Arafat’a hareket etmenin hükmü sünnettir. Bu anlatılan hangi gün yapılır?

&Terviye günü (8 Zilhicce). 

216-Arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a geçilir. Arafat’ta zeval vaktine kadar çadırlarda dinlenilir ve ibadetle meşgul olunur. Zeval vaktinden sonra, mümkünse gusledilir. Öğle ve ikindi namazları cem‘-i takdîm ile kılındıktan sonra vakfe yapılır. Bütün gün telbiye, tekbir, tehlîl, zikir, tesbih, salavât-ı şerife, dua, namaz – niyaz, tövbe-istiğfar, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti gibi ibadetlerle değerlendirilir. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Arafat’tan Müzdelife’ye intikal başlar. Akşam ve yatsı namazları, yatsı vakti girdikten sonra, Müzdelife’de cem‘-i tehîr ile kılınır. Bayram gecesi burada ibadet ve istirahatle geçirilir. Şeytan taşlamada kullanılmak için yeteri kadar taş toplanır. Bu anlatılan hangi gün yapılır?

&Arefe günü (9 Zilhicce)

217-1.Bayram sabahı sabah namazı vakti girince sabah namazı Müzdelife’de erkence kılınır. Namazdan sonra ortalık aydınlanıncaya kadar vakfe yapılır. Dua, niyaz ve istiğfar edilir. Ortalık iyice aydınlanınca, güneş doğmadan Mina’ya hareket edilir. Mina’da eşyalar çadırlara yerleştirildikten sonra Akabe Cemresi’ne gidilir. Her birinde “Bismillâhi Allahüekber, rağmen li’ş-şeytâni ve hizbih” denilerek yedi taş atılır. İlk taşın atılması ile telbiye biter. Bundan sonra artık telbiye yapılmaz. Daha sonra Harem bölgesi sınırları içinde kurban kesilir veya vekâlet yolu ile kestirilir. Bu anlatılan hangi gün yapılır?

&Bayramın 1. günü (yevm-i nahr; 10 Zilhicce).

218-Temettu‘ ve kırân haccı yapanların şükür kurbanı kesmelerinin hükmü nedir?

&Vâciptir

219-İfrad haccı yapanların kurban kesmeleri gerekmez; isterlerse ne olarak kesmiş olurlar?

&Nafile

220-İfrad haccı yapanlar ne zaman ihramdan çıkarlar?

&Akabe Cemresi’ne taş attıktan sonra

221-Temettu‘ ve kırân haccı yapanlar ne zaman ihramdan çıkarlar?

&Kurbanlarını kestirdikten ve saç tıraş olduktan sonra

222-Bayramın ilk günü yani Zilhiccenin 10. gününe ne denir?

&Yevm-i nahr

223-Resûlullah “Bugün gözüne, kulağına ve diline sahip olanın geçmiş günahları bağışlanır”  buyurmuştur. BUGÜN olarak hangi günü kast etmiştir?

&Arefe günü (9 Zilhicce). Arafat’ta vakfe’yi

224-Mina’da Taş-Baş-Traş’dan (Şeytan taşlama. Kurban kesme. Traş olma) sonra bütün ihram yasakları kalkar ancak bir yasak devam eder. O yasak hangisidir?

&Cinsel ilişki

225-Mina’da Taş-Baş-Traş’dan (Şeytan taslama. Kurban kesme. Traş olma) sonra bütün ihram yasakları kalkar. Ancak cinsel ilişkiyle ilgili yasak devam eder. Bu yasak ne zaman kalkar?

&Ziyaret tavafı yapılınca

226-O gün imkân olursa, Mekke’ye inilerek ziyaret tavafı yapılır. O gün daha önce hac sa‘yini yapmamış olanlar ziyaret tavafından sonra hac sa‘yini de yaparlar. Ziyaret tavafının O gün yapılması efdaldir. O gün yapılamazsa daha sonra yapılır. O gün olarak hangi gün kast edilmiştir?

&Bayramın 1. günü (yevm-i nahr; 10 Zilhicce).

227-Ziyaret tavafının hükmü farzdır. Bu tavafın en geç bayramın 3. günü güneş batmadan önce yapılması Ebû Hanîfe’ye göre hükmü nedir?

&Vâcip

228-Ziyaret tavafının en geç bayramın 3. günü güneş batmadan önce yapılması Hanefinin dışındaki diğer müctehidlere göre hükmü nedir?

&Sünnettir

229-Ziyaret tavafı bayramın ilk günlerinde yapılmışsa, tavaftan sonra tekrar Mina’ya dönüp şeytan taşlama günlerinde Mina’da gecelemenin Hanefîler’e göre hükmü nedir?

&Sünnet

230-Ziyaret tavafı bayramın ilk günlerinde yapılmışsa, tavaftan sonra tekrar Mina’ya dönüp şeytan taşlama günlerinde Mina’da gecelemenin Hanefinin dışındaki üç mezhebe göre hükmü nedir?

&Vâciptir

231-Zeval vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Küçük ve Orta cemrelere taş attıktan sonra uygun bir yere çekilerek dua edilir. Akabe Cemresi taşlandıktan sonra ise dua için artık durulmayıp orası hemen terkedilir. Bu iki gün zevalden önce “şeytan taşlama” yapılmaz. Bu işlemler hangi gün yapılır?

&Bayramın 2 ve 3. günlerinde

232-Bayramın 4. günü şeytan taşlamayacaksa, 3. günü akşam olmadan Mina’yı terk etmelidir. Bu davranış sünnettir. Güneş battıktan sonra giderse mekruhtur Ebû Hanîfe’ye göre şayet 4. güne kaldıysa fecr-i sâdıktan sonra zevaldan önce cemrelere yedişer taş daha atılır. Sonra Mekke’ye inilir. Afakiler, Mekke’den ayrılmadan önce vedâ tavafı yaparlar. Böylece hac tamamlanmış olur. İfadesi doğru mudur?

&Evet

233-Hacc ve Umrenin farzları terk edilirse ibadet bozulur, iadesi gerekir. Haccın vacipleri terk veya ihmal edilirse, yapılan hatanın cinsine göre ya ibadet kaza edilir veya ceza verilir. Bu cezalar deve, koyun, keçi cinsinden bir hayvanin kurban edilmesi olduğu gibi, sadaka seklinde veya oruç tutmakla da ceza yerine getirilir. Bu paragraf doğrumudur?

&Doğrudur