Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

36-Beni Müstalik (Müreysi) Gazvesi

BENİ MÜSTALİK (MÜREYSİ) GAZVESİ

 Beni Müstalik  (Müreysi ) gazvesi ne zaman oldu?

&Hicri:5, Miladi:627 

687-Peygamberimiz, Huzaa kabilesinin bir kolu olan Mustalik kabilesi reisi  Haris bin ebu Dırar çevredeki kabileleri de kışkırtarak, Medine’yi istila edeceği haberini aldı. Peygamberimiz, yerine Zeyd bin Harise‘yi vekil bırakarak, 1000 kişilik bir kuvvetle  “Müreysi“ kuyusunda müstalik oğullarını islama davet etti. Bu olay tarihe ne olarak geçer?

&Beni Müstalik (Müreysi ) gazvesi

688-Hz. Peygamber, hanımı Aişe’yi de götürmüştü. Savaştan sonra Medine’ye dönülürken ordunun konakladığı bir yerde Hz. Aişe devesinden inip ihtiyaç için ordugâhtan uzaklaştı. Dönüşünde gerdanlığını düşürdüğünü farketti. Onu ararken, orduya hareket emri verildiği için orada kaldı. Kendisini almaya gelecekleri ümidiyle beklerken ordunun artçısı Hz. Aişe’yi devesine bindirerek orduya yetiştirdi. Savaşa katılan münafıkların reisi Abdullah bin Übey iftiraya başladı. Bu İfk olayı hangi gazvede ve ne zaman gerçekleşti?

&Hicretin 5. yılında, Beni Müstalik (Müreysi) Gazvesi sırasında

689-Peygamberimiz kimle evlenmesi sonucunda Müstalik kabilesinin tamamı müslüman oldu?

&Mustalik kabilesi reisi  Haris bin Ebu Dırar’ın kızı: Cüveyriyye

690-Beni Müstalik gazvesinde ordunun artçısı Hz. Aişe’yi devesine bindirerek orduya yetiştirmişti. Bu artçı sahane kimdir?

&Safvan bin Muattal 

691-Hz Aişe’ye atılan iftira ne diye isimlendirilir?

&İfk hadisesi

692-Kur’an-ı Kerim Hz. Aişe’ye iftira atılmasını ne olarak niteler?

&Açık bir bühtan

693-İfk hadisesini açığa, temizliğe ve aydınlığa çıkaran ayet hangisidir?

&Nur suresi ayet 11 ve 12.

694-Kuyudan su çeken biri Ensar biri Muhacir iki sahabenin kavga etmesi üzerine, durum bir anda kontrolden çıkarak, bir savaş tehlikesi baş göstermişti. Resulullah duruma çok öfkelenmiş ve sitemde bulunmuştur. Bu olay hangi sefer sırasında olmuştur?

&Beni Mustalik      

695-Beni Mustalik gazvesinin sonuçları nelerdir?     

&Müslümanlar 1 şehit, Müstalik oğulları 10 ölü verdiler

&Ganimetlerle teslim oldular(2000 deve, 5000 davarı)

&Haris’in kızı Cüveyriyye de esir alındı.

&Bu gazve sonucu Mustalik oğulları Müslüman oldu.