Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

36-6-San’at, İbda, İnayet, Gaye Ve Nizam Delili

6-SAN’AT, İBDA, İNAYET, GAYE VE NİZAM DELİLİ

272-Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kâinatta, ince ve baş döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. İşte bunları bir kanuna ve düzene göre yapan, eden ve bir nizama koyan bulunmaktadır. Evet, bir baştan bir başa kâinattaki her eser şu özelliklere sahiptir: Büyük sanat değeri taşır. Çok kıymetlidir.  Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır.  Çok sayıda olmaktadır.  Karışık ve çeşit çeşittir.  Devamlıdır. Bu delile ne denir?

&San’at, İbda, İnayet, Gaye ve Nizam Delili 

273-Allah’ın varlığını ve birliğini ispat yönünden kainatın büyük bir ahenk ve şaşmaz bir düzene sahip olduğundan yola çıkarak bir tek yaratıcının eseri olduğunu ispat eden delile ne denir?

&Nizam Delili

274-İbn Rüştün ‘’Güneş duyu organına nasıl açıksa, oda akla öyle açıktır’’ dediği delil hangisidir?

&Gaye ve Nizam Delili

275-Hudüs delilini en fazla kimler kullanmıştır

&Kelamcılar

276-Kuran’ın özüne en uygun delil hangisidir?

&Gaye ve Nizam Delili

277-Kur’an’da örneksiz yaratma için hangi ifade kullanılır?

&İbda

278-‘’Tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği’’ Allah’ın varlığını ispat eden delillerden hangisiyle açıklanır?

&Nizam Delili     

279-Kâinattaki mükemmel nizam, mahlûklardaki muhkem san’at, faydaları gözetme, abesiyyetten uzaklık gösterilmek suretiyle bunların tesadüfi olamayacağı, Yaratıcı’nın hik-met ve inayetini ortaya koyduğu anlatılır. Mesela “Rahman’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. İstersen gözünü çevir kâinata, bak bakalım bir çatlak görebilir misin? Haydi bir daha, bir daha bak dur (çatlak bulamayacaksın ve ) gözün bitkin olarak geri dönecektir” (Kur’an, 67:3-4) âyet-i kerimesi bu delile işaret eden ayetlerdendir. Allah’ın varlığını anlatan bu delile ne denir?

&İnayet Delili

280-Her varlıkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda takip edildiği göze çarpmakta ve hiçbir şeyde gayesizlik, manasızlık ve israf sayılacak herhangi bir durum müşahede edilmemektedir. Hâlbuki ne madde âleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasında, ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir ki, bu gayeler silsilesi takip edilebilsin. Öyle ise, kâinattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gayeleri ancak Allaha isnat etmekle makul bir yol tutmuş olabiliriz. Allah’ın varlığını anlatan bu delile ne denir?

&Hikmet ve Gaye Delili