Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

35-Zekât Vermede Yanılma

ZEKÂT VERMEDE YANILMA

446-Zekât mükellefi zekâtı, hak edenleri araştırıp bulmadan, gereken titizliği göstermeden zekâtını ehil olmayana verirse yükümlülük durumu ne olur?, Neden?

&Borcundan kurtulmuş olmaz, zekâtını yeniden vermesi gerekir; çünkü zekâta ehil olan kimseyi araştırmada kusur etmiştir.

447-Zekât mükellefi, zekât vereceği kişilerin durumu hakkında gereken araştırmayı yapar, fakat fakir zannederek zekât verdiği kişinin zengin veya gayri müslim olduğu ortaya çıkarsa mükellefin Hanefi mezhebine göre nasıl bir yol izlemesi gerekir?

&Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre onun yeniden zekât vermesi gerekmez.

&Ebû Yûsuf’a göre, zekâtını yeniden vermesi gerekir. 

448-Zekât mükellefi, zekât vereceği kişilerin durumu hakkında gereken araştırmayı yapar, fakat fakir zannederek zekât verdiği kişinin zengin veya gayri müslim olduğu ortaya çıkarsa bu konuda Şafii mezhebin görüşü nedir?

&İnsanın borcunu alacaklıya değil de başkasına ödediği zaman nasıl borcu düşmezse aynı şekilde zekât borcu da ehline ödenmediğinde mükellefin borcundan düşmüş olmaz.

449-Zekât mükellefi, zekât vereceği kişilerin durumu hakkında gereken araştırmayı yapar, fakat fakir zannederek zekât verdiği kişinin zengin veya gayri müslim olduğu ortaya çıkarsa bu konuda Maliki mezhebin görüşü nedir?

&Zekât malı tüketilmeyip geri alınması mümkünse geri alır, yoksa bedelini alır. İki durumda da mükellefin yeniden zekât vermesi gerekir.

450-Müslüman zekâtını neden verir-öder?

&Yüce Allah’ın emri olduğu için

&O’na yakın olma, O’na şükretmek için

&Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için

&Cennette Allah’a yakın olmak için

&Toplumda sosyal adaleti sağlamak için

&Zenginlerle fakirler arasındaki maddî ve hissî uçurumları kapatmak için

&Karşılıklı sevgi ve saygı tesis etmek için