Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

35-Sahih İlmam

SAHİH İLMAM 

203-Hanifiler’e göre umre(yapılmış) ile hac (yapılmamış) arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle gerçekleşir. Bu duruma ne denir?

&Sahih ilmam

204-Şâfiîler’e göre umre(yapılmış) ile hac (yapılmamış) arasında herhangi bir sebeple mîkat sınırları dışına çıkmakla gerçekleşir. Bu duruma ne denir?

&Sahih ilmam

205-Sahih İlmam yapan kişi tekrar mekkeye gelince umre yapmalıdır. Yoksa yaptığı hac temettu‘ değil, ifrad olur. Kıran hacca niyat eden kişi, umreden sonra ihramdan çıkılmadığı için umre ile hac arasında ister mîkat dışına çıkılsın, ister memlekete veya başka bir yere gidilsin, kırân haccı ifrada dönüşmez. Bu görüş kimlere aittir?

&Şafii ve Hanefi