Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

35-Kur’an’daki Bazı Ayetlerin Kıraat Özellikleri

KUR’AN’DAKİ BAZI AYETLERİN KIRAAT ÖZELLİKLERİ 

534-Kur’an’daki bazı ayetlerin kıraat özellikleri nelerdir?

&Kur’an okumaya Tevbe suresi dâhil olmak üzere herhangi bir surenin ortasından başlanacaksa, bu durumda okuyucu muhayyerdir. Şöyle ki: Şayet surenin başında besmele yazılı ise, sure ortasından kıraate başlayan kişinin istiaze ile birlikte besmeleyi de okuması efdal olandır.

&Kur’an okumaya ilk defa başlayan kişi Euzü-besmele ile başlar.

&Tevbe suresinin başından kıraate başlıyorsa yalnız Euzü okuyup kıraate başlar. Çünkü bu sürenin başında istiaze bulunmamaktadır.

&Okunacak bölümü içeren surenin başında besmele yazılı değilse, yalnız istiazeyi okuyarak kıraate başlaması efdal olandır.