KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

35-İsrailoğullarının Muhtaç Olduğu Bir Zamanda Çıkıveren ‘’Hz. Şemuyel’’

İSRAİLOĞULLARININ MUHTAÇ OLDUĞU BİR ZAMANDA ÇIKIVEREN ‘’HZ. ŞEMUYEL’’

191-Şemüel(a.s) vahiy nasıl gelmişti?

&Cebrail Aleyhisselâm’ın hocasının sesiyle ‘’Ey Şemüyel’’ diye seslendi. Bu üç kere tekrar etti. Ben, seni, üçüncü kerre çağırırsam, bana, cevap verme, aldırış etme! Ve üçüncüsünde “Kavminin yanına git! Onlara, Rabbın tarafından Elçilikle görevlendirildiğini, tebliğ et! Çünki, Allah; onların içinden, seni, Peygamber olarak göndermiş bulunuyor.” Dedi.

192-Babası Bali, Annesi Hanne’dir. İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir. Peygamberliği zamanında Talut’u hükümdar yapmıştır. Kimdir bu peygamber?

&Şemuyel (a.s)

193-Allah’ı unutan İsrailoğullarının başına Amalika halkını musallat etti. Amalikalılara cizye ödediler, Tevratları ellerinden aldırdılar. İşte bu ortamda Allahtan bir peygamber istediler. Allah kimi peygamber olarak görevlendirdi?

&Şemuyel Aleyhisselâm,

194-Talut, Calut’u öldüreceği zaman kimden dua istemişti?

&Şemuyel (a.s)