KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

35-İdgam-ı Mütegaribeyn

İDĞAM-I MÜTEGARİBEYN

199-İdğam-ı Mütegaribeyn ne demektir?

&Birbirlerine yakınlığı olan harflerin idgam (katılarak, çevrilerek) edilmesidir. Diğer bir tarifle Mahrecinde (çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğramasına İdğamı Mütekari-beyn denir.

200-İdğam-ı Mütegaribeyn harfleri yani birbirlerine yakınlığı olan harfler kaç tanedir?

&4 tanedir(ل – ر- ق- ك)

201-Lâm(ل) ve Râ(ر) harflerinin İdğâmı, herhangi bir kelimenin son harfi sâkin bir ل, hemen arkasından gelen ikinci kelimenin ilk başındaki harf de harekeli bir ر olursa, ل harfi, ر harfine nasıl bir igğam edilirler?

&Tam idğâm ile idğam olunur. Hükmü İttifakla vacip’tir.

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ=بَرَّفَعَهُ اللَّهُ ,  وَ قُلْ رَبِّ=وَ قُرَّبِّ 

202-Gaf (ق) ve Kef(ك)  Harflerinin İdğâmı, ق harfi sâkin, kendisinden sonra harekeli bir ك gelirse nasıl bir idğam olur?

&Tam veya nakıs olarak yapılması caizdir. Kur’ân’da tek örneği vardır.

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ ⇔ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

203-‘’İdgam-ı mütegaribeyn harflerinden önce ’’ق’’ sonra ‘’ك’’ gelmelidir. “ك“ harfi önce gelirse İdgam-i Mütegaribeyn gerçekleşir mi?

&Hayır 

204-‘’İdgam-ı Mütegaribeyn harflerinden önce ’’ل’’ sonra ‘’ر’’ gelmelidir. “ر“ harfi önce gelirse mütegaribeyn olur mu?

&Olmaz

205-İdğamlarda Kalkale neden yapılmaz?

&Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazımdır.