Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

35-Hendek Savaşı

HENDEK SAVAŞI 

667-Hendek savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?

&Hicretin 5. Yılında,(7 şevval 5-1 Ocak 627’de) başlayan bu savaş 23 gün sürmüştür. 

668-Beni kureyza ve hayber yahudileri, Mekke’ye giderek kureyş müşriklerini müslümanlar aleyhine kışkırttılar. Kureyşliler ve diğer müşrik kabileler birleşerek on bin kişiye ulaştılar. Müslümanların sayısı üç bin idi. Müşrik ordusunun başına Ebu Süfyan bin harb’i getirdiler. Nevfel bin Abdullah el Mahzumi hendeği atlamaya yeltendi Hz. Ali onu öldürdü. Müşrikler, beni kureyzanın reisi Kaab bin Esed‘e giderek, müslümahları arkadan vurmayı teklif etti. Kureyzalılar ihanet ettiler. Anlatılan kuşatma hangisidir?

&Hendek Kuşatması

669-Uhut savaşından 2 yıl sonra 627 de (hicri 5), Mekkeliler Medine’yi işgal etmek için ordu hazırladılar. Müslümanlar ise medineyi korumak amacıyla şehrin önüne hendek kazdılar. Bu yapılan savaş hangisidir?

&Hendek

670-Hendek savaşına neden Hendek Savaşı ve Ahzab Savaşı denmiştir?

&Kazılan hendekten dolayı (Hendek), Çeşitli müşrik gruplar bir araya gelerek ittifak ettikleri için(Ahzab)

671-Hendek savaşının diğer adı ahzab’tır. Ahzab’ın kelime manası nedir?

&Müttefikler

672-Kazılan hendeklerin ebatı ne kadardır?

&5,5 km uzunluğunda,   9 m Eninde,   4,5 m Derinliğindeydi

673-Hz. Peygamber, müşriklerin ittifakını bozmak için Gatafan birlikleri komutanlarından Üyeyne bin Hısn ve Haris bin Avf‘a  kuşatmayı terketmeleri karşılığında medine mahsülünün üçte birini vermeyi teklif etti. Bu teklifi hangi olay esnasında yapmıştır?

&Hendek kuşatması

674-Hendek savaşı sürerken Hz. Peygamber, müşriklerin ittifakını bozmak için kuşatmayı terketmeleri karşılığında medine mahsülünün üçte birini müşriklere verme teklifine itiraz eden sahabeler kimlerdir?

&Ensardan Sa’d bin Muaz ve Sa’d bin Ubade

675-Hz. Peygamber, “Harp hiledir”  sözünü hangi gazvede söylemiştir?

&Hendek gazvesinde söyledi

676-Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır. Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur. Bu istişarede hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir?

&Selman-ı Farisi(Hz Ali onu Lokman-ı Hekim’den üstün biliyordu)

677-Hendek savaşı sırasında, Müslümanları kuşatan ordunun içinde yer alırken, Müslüman olan ve peygamberimizden izin aldıktan sonra düşmanları birbirine düşürerek kuşatmacılarla Kurayza’nın ittifakının bozulmasına vesile olan sahabe kimdir?

&Eşca kabilesinin başkanı olan Nuaym b. Mes’ud b. Sekafi

678-Hendek savaşı sonunda nasıl gelişmeler oldu?

&Peygamberimiz savaş sırasında Müslümanlara karşı ihanet içine giren kureyza yahudileri üzerine yürüdü. 

679-Hendek savaşından hangi surede bahsedilir?

&Ahzab Suresi(Ayet-9,10 ve 11)

680-Hendek savaşında hangi Yahudi kabilesi Müslümanları arkadan vurarak müşriklerle beraber olmuşlardır?

&Kurayza Yahudileri

681-Hendek savaşından sonra Hz. Peygamber, Kurayza Yahudilerinin üzerine Hz. Ali komutasında bir ordu gönderdi. Kurayza Yahudileri 25 gün kalelerine kapandılar. Sonunda teslim oldular. Hakem olarak kimi gösterdiler?

&Sa’d Bin Muaz

682-Peygamberimizin toprakta çalıştığından dolayı nasırlı ellerini görüp öperek ‘’İşte Allah’ın sevdiği el bu eldir’’ dediği, vefat ettiğinde ARŞI titreten ve ensarın en hayırlılarından olan sahabe kimdir?

&Sa’d bin Muaz

683-Sa’d bin Muaz: “Kurayza Yahudilerinden harbe katılanların idam edilmesi, kadınların çocukların esir alınması, malların ganimet sayılması” hükmünü verdi. Bu hüküm aynı zamanda hangi kutsal kitaba da uygundu?

&Tevrat

684-Hangi savaştan sonra müşrikler İslam’ın nurunu söndüremeyeceklerini anladılar ve Müslümanlar üzerine bir daha saldırmadılar?

&Hendek 

685-Mekkeli Müşriklerin, Hendek Kuşatması’nın daha fazla uzatmamalarının ve Mekke’ye geri dönmelerinin sebebi nedir?

&Zilkade ayı girmek üzereydi         

&Mekke çevresine panayırlar kurulacaktı

&Hac mevsimi başlayacaktı, Haram aylar da yaklaşmıştı

686-Peygamberimiz savaş nedeni ile 4 vakit namazlarını kılamamışlardı. Sonra kaza etmişlerdi. Bu hangi savaşta olmuştu?

&Hendek SAvaşı