Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

35-Bahailik

BABİLİK-BAHAİLİK

647-Babilik-bahailik nedir?

&19. asrın başlarında İran’da ortaya çıkmış dini hareket

648-‘’Yeni Dinlerden Bahaîliğe göre ilk insan Âdem’den başlayan Nebiler devri 1844 yılında Bâb (Mirza Ali Muhammed) ile sona ermiş ve Bahâi devri başlamıştır. Bu devir de en az 500.000 yıl devam edecektir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

649-Bahailer’in mukaddes saydıkları sayılar nelerdir?

&19 ve 309   

650-Kamil Şii nedir?

&Manevi müşahede yoluyla imamların lütfüne mazhar olmuş kimse

651-Kendisinin peygamber olduğunu ileri süren daha da ileri giderek ALLAH’ın kendine hulul ettiğini söyleyerek ulûhiyet  iddiasında bulunan kimdir?

&Mirza Ali Muhammed

652-Babilik kimin liderliğinde Bahailik olmuştur?

&Mirza Hüseyin Ali 

653-Bahaîler peygamberlere ne ad verir?

&Mezahir-i ilahiye (tanrı zuhurları)

654-Kendisinin hakikat ışığı olduğunu ileri süren bu sebeple kendisine ezel sabahı (subhi ezel )denen kimdir?

&Mirza Yahya Nuri 

655-Mirza Hüseyin Ali’nin eserleri nelerdir?

&Kelimati meknune     &Yedi vadi   

&Kitası ikan                    &Kitabul akdes

656-Bahaîlikte inanılması gereken her şeyi içeren eser hangisidir?

&Kitabul İkan

657-Bahailik günümüzde nasıl yönetilir?

&Hayfa’da bulunan ‘’Umumi Adalet Evi’’ tarafından

658-Japonya’da politeist, animist bir inanış şekli uzun devreler devam etmiştir. Politeist ve animist tanrı ve ruh neyle ifade ediliyordu?

&Kami

659-İslam-Hristiyan ve Yahudilik dinlerinden itikadı ve ameli esasları alarak karma(EKLEKTİK) bir din oluşan şii mezheptir. Bu mezhep hangisidir?

&Bahailik

660-Temel yasa kitapları Kitab-ı Akdes olan, tüm dinlerin kutsal kitaplarının tek bir sistemin parçaları ve insanlığın ortak mirası olduğuna, kutsallıklarını yitirmediklerine inanan, dünya tek bir ülke ve bütün insanlar onun vatandaşıdır, kadın erkek eşittir vb. görüşleri savunan dini akım hangisidir?

&Bahailik

661-Mirza Ali Hüseyin tarafından kurulup 19. yüzyılda yayılmaya başlayan dini anlayışın adı nedir?

&Bahaîcilik 

662-İslam kökenli olup bağımsız bir din olan oluşum hangisidir?
&
Bahailik