KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

35-5-İcat, İhtira, Hudus Delili

5-İCAT, İHTİRA, HUDUS DELİLİ

265-Hudus, sonradan olma demektir. Hudusun en büyük delili değişmedir. Bir varlıkta değişme varsa bu hareketin bir ilk noktası olacaktır. İşte o noktadan önce o şey varlık sahasına çıkmamıştı. Henüz yoklukta isen var olmayı kendi kendine irade edemeyeceğine ve buna güç yetiremeyeceğine göre bu var oluş Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiş demektir. Bu delile ne denir?

&İcat, İhtira, Hudus Delili

266-‘’Âlem ve âlemdeki varlıklar, sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır” Allah’ın varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?

&Hudus Delili 

267-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu kanıtlamak için geliştirilen hudus delilini ilk kez ortaya atan ve mantiki bir forma dönüştüren kelam ekolü hangisidir?

&Mu’tezile

268-Hudus delili ilk defa kim tarafından kullanılmıştır?

&Ca’d b. Dirhem

269-Alem hadistir/ Evren sonradan yaratılmıştır. Her hadisin bir muhdisi vardır/ Her sonradan olanın bir var edicisi vardır. O halde alemin de bir muhdisi vardır/ O halde evreninde bir var edicisi vardır ki o da yüce Allah’tır. Şeklindeki önerme Allahın varlığına ait delillerden hangisine aittir?

&Hudus Delili

270-‘’Allah, muhdes, sonradan olma bir irede ile diler. Allah’ın iradesi kadim değil, hadisdir.’’ Diyen Mutezile kelam ekolu neden böyle bir inanç taşımaktadır?

&Allah’ın iradesi kadim olursa, Âlem de kadim olur.   

271-Hudus delilini geliştiren ve öncüllerini ispat eden Mutezile kelamcısı kimdir?

&Ebu’l-Huzeyl el-Allaf

285-Mahlûkların her bir nev’ine hatta her bir ferdine, onlara mahsus bir varlık verilmektedir. Cansız bir cisim görüyoruz, sonra onda hayat peyda oluyor. İnsan, maddesi itibariyle cansız iken varlığında hayat, idrak, akıl gibi mucizeler yaratılıyor. Madenler, nebatlar, hayvanlar, gök cisimleri daima değişiyor, fakat bir intizam içinde değişiyor. Bütün bu fiillerin ise fail olmaksızın meydana gelmesi imkânsızdır. “Yoksa onlar Yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa kendilerini yaratanlar kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri kendileri mi yarattılar? Doğrusu onlar inanmaya yanaşmıyorlar” (Kur’an, 52:35-36). Allah’ın varlığını anlatan bu delile ne denir?

&İhtira’ Delili