KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

34-Raci’ Vakıası ve Bi’r-İ Maune Faciası

Bİ’R-İ MAUNE FACİASI

662-Uhud gazvesinden dört ay sonra Amir bin Sasa kabilesi başkanı Ebu Bera, Medine’ye gelerek kabilesine islamı anlatacak  kimseler göndermesini Peygamberimiz’den istedi. Ebu Bera’nın onların emniyetini garanti etmesi üzerine Hz. Peygamber ehli suffeden 70 kadar kurrayı o kabileye gönderdi. Ebu Bera‘nın ölmesi ve yerine geçen Amir bin Tufeyl, Süleym kabilesinden topladığı askerlerle, Amr bin Ümeyye ve Kaab bin Zeyd hariç bütün kurraları öldürdüler. Bu olay tarihe ne olarak geçer?

&Bi’r-i Maune faciası(Sefer-4,Temmuz- 625) 

663-Hz. Muhammed(s.a.v), hiçbir zaman, kendisine ve ashabına yapılan haksızlık ve tecavüz karşısında bedduaya yeltenmediği halde, kırk gün boyunca, sabah namazlarında  hangi faciaya yol açan kabilelere bedduada bulunmuşutur?

&Bi’r-i Maune faciasına

RACİ’ VAKIASI 

664-Safer ayında, Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine’ye gelerek, Peygamberimiz’den İslam’ı öğretecek bir heyet göndermesini istedi. Hz. Peygamber, Asım bin Sabit başkanlığında  10 sahabi gönderdi. İslam davetçileri raci’ mevkiine vardıklarında, Kuzeyl kabilesinin Lihyan oğullarından 200 kişilik bir grup, Hubeyb bin Adi, Abdullah bin Tarık ve Zeyd bin Desinne hariç hepsini şehit etti. Bu üç kurrayı da, müşriklere sattılar. Mekke müşrikleri, bu kurraları işkenceyle şehit ettiler. Bu olay tarihe ne olarak geçer?

&Raci’ vakıası :(625)

665-Arıların koruduğu sahâbî kimdir?

&Âsım bin Sâbi

666-Raci’ Olayı üzerine Müslümanların hislerine acıklı bir mersiye ile tercüman olan Hz. Peygamberin şairi kimdi?

&Hasan Bin Sabit