Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

34-Konulu Tefsir Ekolü

A-KONULU TEFSİR EKOLÜ

292-Konulu tefsirin Arap literatüründeki ismi nedir?

&Arapcası:Et-Tefsîru’l-Mevdû’î veya Et-Tefsîru’t-Tevhîdî

293-Konulu tefsir metodunun doğuş sebebi nedir?

&Bazı müsteşriklerin bu asırda, Kur’ân’la ilgili olarak ileri sürdükleri birtakım şüpheler vesile olmuştur.

293/1-Konulu tefsirin başlangıcı nasıl olmuştur?

&Pratik düzeyde de olsa Hz. Peygamber zamanına kadar uzanır. Peygamberimiz vaaz ve irşatlarında bir konuyu anlatırken; diğer surelerdeki konuyla ilgili ayetlerle desteklerdi.

294-Konulu tefsir yöntemi nasıldır?

&Kur’an’daki bir konuyu Kur’an’ın temel hedef ve ilkelerine uygun şekilde belli usullerle bütüncül olarak araştırıp ortaya koyma yöntemidir.

294/1-“Herhangi bir konuyu, Kur’ân’ın bütünlüğü içerisinde ele alıp, ister aynı, isterse değişik sûrelerde olsun konuyu uzaktan ve yakından ilgilendiren Mekkî ve Medenî tüm âyetleri toplayarak, mümkün mertebe nüzûl sırasını göz önünde bulundurmak şartıyla ve Kur’ân’ın genel üslûbu çerçevesinde çeşitli mükâyeseler yapmak sûretiyle, istenileni ortaya çıkarmaktır.” Bu tür tefsirlere ne tefsiri denir?

&Konulu Tefsîr veya Kavramsal Tefsîr

295-Bazı insanların, Kur’ân’ın bu çağın problemlerini çözmekden âciz kaldığını iddia etmeleri üzerine, onlara en iyi cevap hangi tefsif çalışmaları ile verilmiştir?

&Konulu Tefsîr

296-Konulu tefsîr çalışmaları hangi asırda ortaya çıkmış be sebebi nedir?

&Bu çalışmalar daha çok bu asırda ortaya çıkmıştır. Çünkü, dünyanın siyasî, iktisadî, hukukî, itikadî, ahlakî ve sosyal bunalımlar içinde çalkalandığı bir zamanda, bütün insanlık için Yüce Yaratıcı tarafından gönderilmiş olan Kur’ân’ın her sahada onların hayatlarına yön verecek en üstün prensipleri yeniden ve derli toplu bir şekilde tekrar gündeme gelecek ve yapılan bu çalışmalarla, insanların Kur’ân’ın evrensel prensiplerini kolayca anlamaları, benimsemeleri ve hayata tatbik etmeleri sağlanmış olacaktır. 

297-Konulu tefsirin gelişmesindeki etkenler nelerdir?

&Kur’an’ın temel amacıyla uygundur.

&Müfessire bütüncül yaklaşım kazandırıp, hataya düşmesini engellemesi

&Çağdaş problemlere çözüm arayışı

&İslam devetçisine yardımcı olması

&Oryantalistlerin Kur’an hakkındaki iddialarına cevap vermesi