Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

34-Kadıyanilik

KADIYANİCİLİK 

634-Kadıyaniliğin kurucusu kimdir?

&Mirza Gulam Ahmet Kadıyani

635-Kaimuz zaman (zamanın imamı) olarak adlandırılan kimdir?

&Şah Veliyullah Dehlevi

636-Önce müceddidlik sonra mehdi ve Mesihlik en sonunda da nübüvvet iddiasında bulunan kimdir?

&Mirza Gulam Ahmed

637-Mesihin (Mirza Gulam Ahmed’in) 1. ve 2. halifesi kimdir?

&Halife:Hakim Nureddin 

&Halife:Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed

638-Müceddidlikle ne kastedilmektedir?

&Mirza Gulam Ahmed  yenileyici olduğunu ileri sürmüştür

639-Kadıyaniliğin görüşleri nelerin etrafında yoğunlaşmıştır?

&Mirza Gulam Ahmed’in müceddidliği Mesihliği mehdiliği peygamberliği iddialarının etrafında

640-Zılli nebilik nedir?

&Bir nebi değil, onun nurunu yansıtan bir nebidir.

641-Buruzi nebilik nedir?

&Nebi olmayan birinin, belirleme yoluyla bir nebinin vekili olması

642-Mirza gulamın gerçek nebi olduğunu söyleyenler kimlerdir?

&Kadıyan Amedileri

643-Mirza Gulam’ın gerçek bir nebi olmadığını söyleyenler?

&Lahor Ahmedileri

644-Kadıyan Ahmediler’inin görüşlerini yaymak için yayınladıkları dergiler nelerdir?

&Rewiew of religions, El fazl, The Müslim sunrise ve The Müslim heraid

645-Kılıçla cihad zamanı geçmiştir. Kelam dua ve büyük kerametlerle yapılacak olandan başka cihad kalmamıştır  sözü kimindir?

&Mirza Gulam Ahmed

646-İmamiyye’nin 5 iman esasını tevhid nübüvvet ve imamet olmak üzere üçe indiren ve kâmil Şii adıyla dördüncü bir inanç ekleyen ve de şeyhilik tarikatının kurucusu olan kimdir?

&Şeyh Ahmed Ahsai