KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

34-Haccın Çeşitleri

HACCIN ÇEŞİTLERİ

191-Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesinin hükmü nedir?

&Vâciptir

192-Diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi, başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsının hükmü nedir?

&Vâciptir

193-Aşağıda bahsedilen maddelerin hükmü nedir?

I.Farz ve vâcip dışında yapılan hac               

II.Hacla yükümlü olmayan çocukların yaptıkları hac

III.Bir kimsenin İlk hacdan sonra yaptığı hac               

IV.Adak(nezir) dışında yapılan hac

&Nafile

194-Hükmü itibariyle hac kaç çeşittir?

&Farz, vacip ve nafile

195-Uygulaması itibariyle hac kaç çeşittir?

&İfrad, temettü ve kıran

196-Umresiz yapılan hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için “umresiz hac” anlamına gelir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda ederler. İster mîkat sınırı dışında ister içinde ikamet etsin, herkes bu haccı yapabilir. Hangi tür hacdan bahsedilmiştir?

&İfrad haccı

197-İhrama giren kimse tavaf yapmadan doğrudan arafata gidip vakfe yaparsa hangi haccı yapmış olur?

&İfrad haccı yapmış olur

198-İfrad haccı yapanlar nerede ihrama girerler?

&Mekke’de bulunan bir kişi bulunduğu yerde;  dışarıdan  gelenler  mikat  mahallinde hac için ihrama girer.

199-“Yararlanmak, istifade etmek” anlamına gelir. Aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar bu haccı yapmış olurlar. Hangi tür hacdan bahsedilmiştir?

&Temettu‘ haccı

200-Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır. Umre ve hacca, ikisine birden niyet edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmadan, aynı ihramla hac menâsikini de tamamlayan Âfâkiler bu haccı yapmış olurlar. Hangi tür hacdan bahsedilmiştir?

&Kıran haccı

201-Kıran haccına niyet eden kişi ilk olarak hangi tavafı yapar?

&Umre tavafını yapar.

202-Umre ve hac, her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır. Hacceden kişi afâki olmalıdır. Harem ve Hil bölgelerinde, mîkat sınırları içinde ikamet edenlerin bu hacları yapmaları câiz değildir. Hac aylarından önce Mekke’ye gidip hac günlerine kadar orada kalan Âfakiler de bu hacları yapamazlar. Eğer bunlar umre yaparlarsa ceza kurbanı keserler. Hangi tür haclardan bahsedilmiştir?

&Temettu‘ ve kırân haclarından