KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

33-Zekâtın Dağılım Usulü

ZEKÂTIN DAĞILIM USULÜ 

422-Zekâtın sarf yerleri olarak gösterilen sekiz grup olan kavramların ortak özelliği nedir?

&Tabii ve âcil ihtiyacını gideremeyen, darda ve zorda kalan kimselere yardımcı olma

&Toplumun genel yararlarını gözetme

423-İhtiyaç ve sıkıntı içinde olan kimseler üç grupta ele alınabilir. Bunlar nelerdir?

&Kendi iradelerinin dışında çok çeşitli sebeplerle tabii ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve muhtaç duruma düşenler.

&Çalışma güçleri olduğu halde muhtaç duruma düşenler.

&Zekât işlerinde çalıştırılanlar.

424-Zekât verilecek kimseler arasında ilk sırada hangi grup zikredilmiş ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi istenmiştir?

&Fakirler ve miskinler 

425-Kendi iradelerinin dışında çok çeşitli sebeplerle tabii ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen ve muhtaç duruma düşen kimseler kimlerdir?

&Yetim ve kimsesizler, ihtiyarlayıp iş tutamaz hale gelen yaşlılar, doğuştan sakat olan ve para kazanamayanlar, herhangi bir kazaya uğrayan ve çalışma gücünü kaybeden sakat veya mâlul, hasta ve kötürümler vb.

426-Çalışma güçleri olduğu halde muhtaç duruma düşenler kimlerdir?

&İşsizler, borçlular, gaziler, yolda kalmışlar ve köleler

427-Zekât işlerinde çalıştırılanlar emeklerinin karşılığı ücretin zekât gelirlerinden ödenmesi tabii midir?

&Evet

428-Müellefe-i kulûb’e hangi fondan zekât verilmelidir?

&İslâm toplumunun birinci görevi olan tebliğ, yani İslâm’ı yaymak ve duyurmak gayesiyle harcanacak fondan.

429-Zekâtın amaç ve gayesi nedir?

&Toplumda sosyal güvenliğin ve dengenin kurulmasında önemli bir rol üstlenmektir.

430-Zekât vermenin toplumsal sonucu nedir?

&Zekât alan ve verenin duyacakları mânevî tatminle beraber, din kardeşliği, dostluk, arkadaşlık, akrabalık, insanlık gibi duygular insanlar arasında gelişecek, zekât sayesinde birbirini seven, sayan, birbiriyle anlaşan, paylaşan, dertleşen, birbirinin derdine ortak olan gerçek bir toplum, huzurlu, istikrarlı, içinde insanca yaşanan bir toplum ortaya çıkacaktır.

431-‘’Zekât mükellefi zekâtını, sekiz sınıf insanların her birine ayrı ayrı verebileceği gibi, sadece bir sınıfa da ödeyebilir.’’ Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Hanefî, Mâlikî ve Hambelî

432-‘’Zekât mükellefi zekâtını, zekât işinde çalışanlar (el-âmilîn) dışında yedi sınıftan bulunabilenlere eşit olarak dağıtılmalı ve her sınıftan en az üç kişiye verilmelidir.’’ Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler