KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

33-Vahhabilik

VEHHABİLİK

622-Vehhabilğin kurucusu kimdir?

&Muhammed b. Abdilvehhab

623-Vehhabiler kendileri için  hangi ismi kullanırlar?

&Muvahhidun

624-Vehhabilere neden Hariciler denir?

&Türk tarihinde meşru Osmanlı halifelerine isyan etmeleri amelleri imandan sayarak büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri ve şiddete başvurmaları nedeniyle

625-Vahhabi devleti kaç yılında kurulmuştur?

&1157 / 1744

626-Deriyye ve uyeyne arasındaki bir köy olan El Cebile’de sahabe Zeyd b Hattab’ın türbeye çevrilen mezarını islamın tevhid inancına ters düştüğü, bid’atlerin yaygınlaşmasına ve insanların dinden çıkmasına sebep olduğu için  yıktıran ve çevresindeki ağaçları kestiren kimdir?

&Osman b. Hamd b. Muammer

627-2. Vahhabi devletinin kurucusu kimdir?

&Türkî b. Abdullah

628-20 Mayıs 1927’de İngiltere ile Cidde anlaşmasını imzalayarak tam istiklalini elde eden Vahhabi devletinin kurucusu kimdir?

&Abdülaziz b. Suud

629-İsmini  Necd ve Hicaz kralı iken 18 Eylül 1932’de Arap ve Suudi’ye kralı olarak değiştiren kral kimdir?

&Abdülaziz b. Suud 

630-Vehhabiliğin görüşleri nelerdir?

&Tevhid                              

&Şirk

&Küfür ve nifak                 

&Şefaat ve tevessül   

&İman ve ameller                

&Bidat 

&İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak

631-Vahhabiliğin itikadi ve siyasi görüşlerinin özünü ne oluşturur?

&Muhammed b. Abdilvehhab’ın tevhit anlayışı  ve onun etrafındaki şirk bidat şefaat görüşleri

632-İbn Abdilvehhab’a göre tevhid nedir?

&ALLAH’a ibadet etmek ve Tağuttan uzak durmak

633-İbn Abdilvehhab’a göre tevhid kaça ayrlır?

&Rablıkta ALLAHı birlemek(tevhidur rububiyet) 

&İlahlıkta ALLAHı birlemek (tevhidul uluhiyet ) 

&Zat ve sıfatlarında ALLAHı birlemek (tevhiduz zat ves sıfat)