Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

33-İdğam-ı Misleyn

İDĞAM-I MİSLEYN 

176-Diğer adı Mütemasileyn olan İdğam-ı Misleyn ne demektir?

&Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin (müdğamın) sakin (cezzimli) ikincisinin (müdğamün fihe) harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okunmasına denir. كُفَّارٌ ، يَوَدُّ ، إِنَّ

Okunur  وَ قُلَّهُمْ Yazılır  وَ قُلْ لَهُم

 

177-İdğâm-ı misleynde müdğâm ile müdğâmün fîhin aynı kelimede veya iki ayrı kelimede olması arasında bir fark var mıdır?

&Yoktur

 

178- مَدَدْتَ ، ظَنَنْتُمْ ، ضَلَلْنَا  Bu kelimelerde misleyn var mıdır?

&Yoktur, Çünkü Kelimelerinde her ne kadar birbirinin aynı olan harfler peşpeşe gelmiş iseler de idğâm-ı misleyn gerçekleşmez. Bu harflerden birincisi harekeli, ikincisi sâkindir. İdğâm-ı misleynin şartı ise birincinin sâkin, ikincinin harekeli olmasını gerektirir.

 

179-İdğam-ı Misleyn kaça ayrılır?

&İdğam-ı Misleyn Maaligünne

&İdğam-ı Misleyn Bilegunne      

 

180-İdğâm-ı Misleyn Mealğunne (Ğunneli İdğâm-ı Misleyn) ne demektir?

&Mim ve nun harfleriyle yapılan idğamdır. Sakin bir mim’den sonra harekeli bir mim veya sakin bir nun’dan sonra harekeli bir nun gelince bunlar kendi aralarında idğam edilirler. 1.5 elif tutulur.

مِنْ نَارٍ = مِنَّارٍ ، أَمْ مَنْ = أَمَّنْ

 

181-İdğâm-ı Misleyn Bilâğunne ne demektir?

&Mahrec ve sıfatları birbirinin aynı olan iki harfin ğunnesiz bir şekilde birbirlerine idğâm edilmeleri demektir. Bunun ğunnesiz olmasının sebebi sâkin nûn ve sâkin mîm harfleri dışındaki harflerde ğunne sıfatının olmamasıdır. Özel bir tutma zamanı yoktur.

كَانَتْ تَأْتِيهِمْ = كَانتَّأْتِيهِمْ ، بَلْ لَجُّوا = بَلَّجُّو