Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

32-Yezidilik

YEZİDİLİK

596-Yezidilik nedir?

&Emevi soyundan gelen ehlisünnet çizgisindeki mutasavvıf şeyh Adiy bin Müsafir’e nispet edilen ve Yezid bin Muaviye’nin insanüstü bir varlık olduğu esasına dayanan bir mezhep

597-Ülkemizde Yezidilerin sayısı kaçtır?

&Ülkemizde Osmanlıların son zamanlarında 1912’de yapılan nüfus sayımında 37.000, 1923’teki sayımda 18.000 olarak tespit edilen Yezidilerin sayısı ülkemizdeki bazı çevrelerin baskılarından kaynaklanan göçlerden dolayı azalmış olup; günümüzde Türkiye’deki sayılarının 3.000- 4000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

598-Yezidiliğe verilen diğer isim nedir?

&Adeviye Tarikatı

599-‘’’Kitabul Cilve’’ (tecelli kitabı) kimin eseridir?

&Adiy bin Müsafir

600-‘’Mushafı Reşte’’ kimin eseridir?

&Hasan bin Adiy

601-Yezidilikte dünyanın koruyucusu yöneticisi ve tanrı iradesinin yürütücüsü olarak bilinen melek hangisidir?

&Melek tavus

602-Yezidiliğin  inanç esaslarının temeli nedir?

&En güzel ismi HÜDA olan tanrının birliği ve kudret sahibi oluşuna inanmaktır.

603-Yezidiler ‘’Şeytan’’ ismi yerine ne kullanır?

&İsmi güzel melek 

604-Yezidiler kendilerini nasıl nitelerler?

&Ateşin ve güneşin torunları

605-Yezidilerde haram sayılan şeyler nelerdir?

&Marul, Balık, Kuru fasulye, Bakla,  Lahana,  Salatalık, Geyik eti,  Koyu mavi elbise giymek,  Ateşe tükürmek,  Helâya girmek,   Hamamda yıkanmak

606-Yezidilerin yedi tane tanrılarının isimleri nelerdir?

&İsrafil     &Cibrail       

&Azrail     &Şemnail   

&Nurail     &Dardail  

&Azazil(melek tavus) 

607-Yezidilikte yedi tanrıdan biri olan melek tavusu andırdığı için yenmesi haram olan ve kutsal sayılan hayvan hangisidir?

&Horoz

608-Yezidilikte oruç ibadeti nasıldır?

&1:Özel oruç: Yalnız din adamlarına mahsustur. Aralık ve temmuz aylarında 20 şer ve arkasından şeyh Adiy’in türbesine yapılan ziyaret sırasında da kırk gün olmak üzere toplam seksen gündür iftarda yemekle birlikte şarap içilir.

&2:Genel oruç: Her Yezidi’nin aralık ayında üç defa üçer gün tuttuğu toplam dokuz günlük oruçtur. Her üç gün sonunda şeyh Şems –şeyh Sin ve Sultan  Yezid  bayramları kutlanır. Gün boyu yemek içmek yasaktır; ama bir yiyecek ya da içecek ikram edilmişse onu geri çevirmek edep ve erkâna aykırı olacağından bu durumda yenmesinin bir sakıncası yoktur.

609-Yezidilikte hac nasıldır?

&15-20 Eylül tarihleri arasında Adiy b. Müsafir’in Laleş’teki türbesine yapılan ziyaret

610-Yezidilikte zekat  nasıldır?

&En alt tabakayı oluşturan müritlere özgü bir görevdir. Gelirinin yüzde onunu şeyhlere yüzde beşini pir denilen din adamlarına ve yüzde iki buçuğunu fakir adı verilen zümreye vermek.

611-Yezidilerin bayramları nelerdir?

&Cemaat bayramı      

&Yezid bayramı  

&Güneş bayramı        

&Hızır-ilyas bayramı 

&İsa bayramı             

&Kurban bayramı 

&Batizmi bayramı      

&Davar nebi bayramı

&Yılbaşı bayramı(sare sale / sarı sal) 

&Yaz bayramı(çeşna havini) 

612-Yezidilerin kutsal dinlenme günleri hangi gündür?

&Cumartesi

613-Yezidilerin kendi içlerinde ayrıldıkları 8 sınıf hangileridir?

&Mir               &Fakir         

&Kaval           &Şeyhler

&Pir                &Kuçek        

&Mürid          &Peşimam

614-Yezidilerin sınıflarından olan Mir’in görevi nedir?

&Din işleriyle uğraşır her türlü dünya işinde tek söz sahibidir.

615-Fakir’in ve Peşimam’ın görevi nedir?

&Fakir: Vaaz telkin öğüt ve aileler arası uyuşmazlıkları çözmekle görevli

&Peşimam:Yezidilerin nikâhlarını kıymakla görevlidir.

616-Kaval’ın görevi nedir?

&Adiy b Müsafir’in türbesinin çevresinde oturan görevliler. Bunlar yılda bir kez yezidi köylerini dolaşırlar yanlarında taşıdıkları Melek tavus heykelini öptürerek ve çevresinde tavaf ettirerek Yezidilerin hac görevini eda etmelerini sağlarlar

617-Şeyhlerin görevi nedir?

&Okuma yazma organizasyonu gerçekleştirirler. Cenaze törenlerini yönetme zekât toplama ve dağıtma işini yürütürler

618-Pir in görevi nedir?

&Hacca gelenlerin yiyecek içecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar

619-Kuçek’lerin görevi nedir?

&Şeyh Adiy’ in türbesine bekçilik edenlerin başkanıdır.

620-Müritlerin görevi nedir?

&Yezidilerin en alt tabakasını oluştururlar. Üst sınıflara hizmet ederler ve vergi verirler621-Yezidilerin  yaşadıkları bölgeler nerelerdir?

&Suriye’de Şam ve Halep kentlerine bağlı köyler 

&İran’daki bazı kentler 

&Gürcistan’da Tiflis ve Batum  

&Azerbaycan’da Bakü ve Erivan köyleri

&Kuzey Irak’ta Musul bölgesi ve Sincar dağlarında 

&Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi