KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

32-Uhut Savaşı

UHUT SAVAŞI 

618-Uhut Savaşı kaç yılında gerçekleşmiştir?

&Hicretin 3. yılında milâdi 625 (Müslümanlar 1.000 kişi; fakat Abdullah bin Ubeyy komutasındaki 300 kişilik münafık grubu savaş başlamadan ayrılmıştır.)

619-Bedir Savaşı’nın öcünü almak isteyen mekkeli müşrikler 3.000 kişilik orduyla Medine’ye yürüdüler. Hz. Peygamber, Medine’de Abdullah bin Ümmü Mektum’u vekil bırakarak,  1000(bin) kişilik bir ordu hazırladı. Hz. Peygamber sancaktarlığa Musab bin Umeyri seçti. Abdullah bin Cübeyr komutasındaki elli okçuyu, Ayneyn geçidine yerleştirdi. Bu yapılan savaş hangisidir?

&Uhud gazvesi(625)

620-Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü Peygamberimiz’e bir mektupla gizlice bildiren kimdir?

&Amcası Hz. Abbas

621-Mekkeliler, Bedir’de uğradıkları yenilginin ardından onun öcünü almak amacıyla bir yıl sonra 625 de (hicri 3) Medine’nin hemen dışında Uhud Dağı’na geldiler. Mekkelilerin yenildiği bu savaş hangisidir?

&Uhud

622-İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhud savaşı galibiyetle sona ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?

&Peygamberimiz’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)

623-Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir?

&Emre itaat etmek

624-Komutanın emrine uymanın öneminin ortaya çıktığı savaş hangisidir?

&Uhud Savaşı

625-Hangi savaş Müslümanlar için bir uyarıdır?

&Uhud Savaşı

626-Uhutta ayneyn geçidine yerleştirilen okçuların komutanı kimdi?

&Abdullah Bin Cübeyr

627-Uhut Savaşı’nda, Müşriklerin birinci aşamada Müslümanları bozguna uğratmalarının sebebi nedir?

&Peygamberimiz tarafından görevlendirilen 50 okçunun yerlerini terk etmesi.

628-Okçuların yerlerinden ayrılmasını fırsat bilerek Müslümanlara saldıran müşrik komutan kimdi?

&Halit bin Velid

628/1-Uhud Savaşı’nda müşriklerin komutanı kimdi?

&Ebu süfyan

628/2-Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza(r.a.)’yı şehid etti ve Mekke’nin fethinde ise Müslüman olmakla şereflendi. Bu sahabe kimdi?

& Vahşi bin Harb(Öldürten kişi; Hind)

628/3-Uhud savaşında Hz Hamza’nın göğsünü açarak, O’nun ciğerini dişleyen ve tarihte “İnsan ciğeri yiyen kadın” olarak isimlendirilen kadın kimdi?

&Ebu Süfya’nın karısı Hind

628/4-Uhut Savaşı’nda Peygamberimiz bir kaç kâfire beddua etmişti. Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları: “Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Bu kişi kimdir?

& Vahşi bin Harb

628/5-Hicretin 8. yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz tarafından öldürülmeleri emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz’e gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup, Peygamberimiz tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur. Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi öldürür. Öldüren sahabe ve öldürdüğü yalancı peygamber kimdir?

&Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

629-Peygamberimiz daha sonra Müslüman olan; “Seni görünce amcam Hamza’yı hatırlıyorum, içim sızlıyor. Bari gözüme gözükme de ne yaparsan yap” ifadesini kimin için kullanmıştır?

&Vahşi için

630-Uhud savaşında, Hz. Peygamberi yaralayan ve dişini kıran, Hz. Musab bin Ümeyr’i şehid ettiğinde onu Peygambere benzeterek ‘Muhammed(s.a.v)i öldürdüm‘ diye bağıran ve yaygara çıkaran kimdir?

&Abdullah bin Kamia

631-Uhud Savaşı’nda Rasulüllah(s.a.v)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?

&Ebu Ubeyde Bin Cerrah 

632-Ebu Ubeyde bin Cerrah Peygamber Efendimiz tarafından kimlere İslamiyeti öğretmek için gönderildi?

&Yemenlilere İslamı öğretmek için, Hz. Peygamber tarafından Necrana gönderildi. Ebu Ubeyde bu tarihten itibaren ümmetin emini olarak anıldı.

633-Uhud’da Rasulullah’ı koruma uğrunda kahramanlığı ile meşhur olan hanım sahabe kimdir?

&Ümmü Umare Nesibe binti Kab 

634-Uhut harbinde Peygamber Efendimiz’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah’a en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kâfir kimdir?

&Ubey Bin Halef.

635-Uhud şehitlerindendir. Son nefesini vermeden önce başucuna gelen Zeyd b. Sabit’e “Allah resulüne selamımı ilet. Ona cennetin kokusunu aldığımı söyle. Kavmim Ensar’a da, müşriklerin Allah resulüne yaklaşmalarına ve zarar vermelerine izin verirseniz Allah’ın huzurunda mazeretiniz olmaz dediğimi söyle” dedikten sonra şehit olmuştur. Bu sahabe kimdir?

&Sa’d b. Rebi(Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî)

636-Uhud’un ilk şehididir. Şeddad bin Esved tarafından şehid edilen, cünüp olarak Bedir savaşına katıldığından dolayı Rasülullah’ın “Ben O’nu meleklerin GÖKLE YER ARASINDA GÜMÜŞ BİR TEPSİ içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm.” Dediği sahabe kimdir?

&Hanzala bin Ebi Amir

637-Uhud Savaşı sırasında Peygamberimiz’e doğru gelen akınları, ok atarak durdurmaya çalışan bu sahabe, Hz. Peygamberin önüne gelen oku durdurabilmek için elini uzatmış ok elini parçalamıştır. Birçok yara alıp bayılmış, ayıldığında ilk sorduğu ‘’Resulullah’’ olmuştur. Bu fedakâr sahabe kimdir?

&Talha b. Ubeydullah (Resulullahın fedâisi) 

638-Gasil-ül melâike ne demektir?

&Melekler tarafından yıkanmış kimse demektir. Hanzala için kullanılır.

639-Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan, Müslüman olduğu için akrabaları tarafından eziyet edilen sahabe kimdir? 

&Talha Bin Ubeydullah

640-Uhud’da, Peygamberimiz’in kılıcını, hakkını vermek üzere alan ve kahramanca savaşan sahabe kimdir?

&Ebu Dücane(Peygamber efendimizin fedâisi)

641-Uhut savaşında, Mücahidlerin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Uhud savaşına katılmıştır. Abdullah b. Kamia Peygamberimiz’e saldırınca onu durdurmak için Mus’ab b. Umeyr ile birlikte mücadele etmiştir. Abdullah b. Kamia, Mus’ab’ı şehid etmiş bu hanım sahabeyi de bir kılıç darbesiyle omzundan yaralayarak ak kanlar içinde bırakmıştır. Bu fedakâr hanım sahabe kimdir?

&Nesibe Hatun

642-Hangi savaşta Müslüman kadınlar ilk defa aktif rol aldılar?

&Uhud (Su dağıtmak, yaraları sarmak gibi)

643-Kendisinin yaralı olduğu, Müslümanlarında dağıldığı bir anda, yanındakiler peygamberimizden beddua etmesini istemişlerdir. Bu durumda olmasına rağmen O, ”ben lanetleyici olarak gönderilmedim. Ben davet edici ve rahmet ediciyim. Allah’ım kavmime doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar” cevabını vermiştir. Bu sözleri hangi olay sırasında söylemiştir?

&Uhud Savaşı

644-Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?

&Uhut

645-Uhud savaşının sonunda Ebu Süfyan; ‘’Müslümanlara hitaben gelecek yıl sizinle Bedir’de buluşup çarpışmaya söz veriyorum’’ var mısınız? Tehdidinde bulunmuş, Müslümanlarda sonra ki yıl orada hazır bulunmuşlardı. Fakat Mekke ordusu zoraki çıktıkları seferi tamamlamadan yoldan dönmüştü. Bu sebeple itibar kaybına uğramışlardı. Mekkelilerin yarım kalan bu seferine verilen isim nedir?

&İkinci Bedir Gazvesi

646-Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir?

&Nadir oğulları

647-Uhut Savaşı neticesinde Hz peygamberin Hz Ali komutasında müşrikleri takip için gönderdiği ve Müslümanların 3 gün 3 gece ateş yakarak tekrar saldırıya geçmelerini engellediği yer neresidir?

&Hamrau’l Esed

648-Uhut Savaşı’ndan sonra Nadir oğullarının üzerine Hz. Peygamber kimi gönderdi?

&Muhammed bin Mesleme’yi gönderdi.

649- Uhut Savaşı’ndan sonra Nadir oğullarına hangi münafık yardım edeceğini vaadederek kışkırttı?

&Abdullah bin Übey

650-Hz Peygamber, Yahudileri tercüman olarak kullanmak istemediği için, İbrani dilini öğrenmesi için kimi görevlendirdi?

&Zeyd bin Sabit

651-Beni kureyza yahudileri Medine’den ne zaman ve neden sürüldüler?

&Uhud savaşından sonra, İhanet ettiklerinden dolayı

652-Uhut savaşı sonunda nasıl gelişmeler oldu?

&Savaştan sonra müslümanlara karşı tavırlarını gizlemeyen nadir kabilesi göçe zorlandı.

&Hayber yahudileri mekkelileri kışkırtmaya devam ettiler.

653-Uhud savaşınını sonuçları nelerdir?

&Müslümanlar Uhud savaşında 70(72) şehid verdi.

&Müşriklerden  ise 22 kişi öldü.

&Hainlik yapan Beni Nadir yahudileri Medine’den sürüldü

654-Bedir’e katılamayıp “eğer Allah onları bir daha karşıma çıkarırsa alimallah benden görecekleri vardır…”diye ahdedip Uhud’a gelen ve burada ahdindeki gibi savaşıp şehit düşen sahabe kimdir?

&Enes bin Nadr 

655-Uhud Savaşı’nda (625) ilk şehit olan sahabe kimdir?

&Abdullah bin Amr 

656-Abdurahman bin Avf, hangi savaşta topal kaldı?

&Uhud savaşında Hz.Abdurahman bin Avf kahramanca savaştı. Hz. Peygamberi korumak için yağmur gibi yağan oklara hedef oldu. Savaş sonunda üzerinde yirmi ok tanesi olduğu görüldü. Ayağına isabet eden bir ok yarası yüzünden ömür boyu topal kaldı.

657-Uhud şehitlerinin cenaze namazları kılınamamıştı. Bu şehitlerin namazları ne zaman kılındı?

&Veda haccından döndükten sonra Uhud şehitlerini Peygamberimiz ziyaret ettikten sonra kıldırdı.

658-Müslümanlar ilk yenilgilerini hangi savaşında almışlardır?

&Uhud

659-Allah Resulünün(sav): “Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtulur ve mutlu olur’’ Sözünü nerede söylemiştir?

&Uhud’da bir kılıç darbesiyle mübarek yüzü kanla kaplandığında