Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

32-7-İbnü’s-Sebil

7-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN ‘’İBNÜ’S-SEBİL’’ 

413-Zekât terimi olarak ‘’İbnüssebîl’’ ne demektir?

&Yol oğlu, yolcu, yola çıkmış ve bir süredir yolda olan kimse demektir.

414-Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre, ibnüssebîl ne demektir?

&Memleketinde malı olmakla birlikte bulunduğu yerde malı, parası olmayan, yani parasızlıktan yolda kalmış kimse demektir.

415-Gurbette, herhangi bir sebeple muhtaç duruma düşen kişi memleketinde malı da olsa, o maldan yararlanamadığı sürece, fakir gibidir ve ona zekâtın bu fonundan pay verilir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

416-Şâfiîler fakihlerine göre, ‘’ibnüssebîl’’ ne demektir?

&Hem gurbette kalmış yolcuyu, hem de yolculuk yapmayı düşünen fakat bunun için maddî imkân bulamayan kimse demektir.

417-Hanefi ve Hanbelî mezhebi fakihlerine göre yolculara zekât verilebilmesinin şartı nedir?

&Memleketine gidecek kadar parası ve malı bulunmaması

&Yolculuğa meşrû amaçlarla çıkmış olması gerekir.

418-Şâfiî ve Mâlikî mezhebi fakihlerine göre muhtaç duruma düşen yolculara zekât verilebilmesinin şartları nelerdir?

&Kaldıkları yerde borç verecek kimse bulamamış olmaları

&Memleketine gidecek kadar parası ve malı bulunmaması

&Yolculuğa meşrû amaçlarla çıkmış olması gerekir.

419-Yolda kalmış, yanında yoluna devam etmek veya memleketine dönmek için maddî imkânı bulunmayan kimseye yolculuğuna devam etmesi veya malının bulunduğu yere dönmesine yetecek kadar zekât verilir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

420-Yolda kalmış ve zekât almış olan bir kişi memleketine dönüp malına kavuştuğu zaman verilen zekâttan artan miktar varsa ne yapmalıdır artan miktarı?

&Hanefîler’e göre bu artan zekât malını geri vermeye zorlanmaz.

&Şâfiîler’e göre verilen zekâttan ne artarsa geri alınır.

421-Ülkelerinde mal ve mülkleri olduğu halde, çeşitli baskılarla ülkelerini terk et-mek zorunda kalan mültecilerle, kalacak yeri, oturacak evi olmadığı için dışarılarda ve yollarda yatanlara da ibnüssebîl fonundan zekât verilebilir. İfadesi doğru mudur?

&Evet