KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

31-İklab

İKLAB

230-İklab ne demektir?

&Çevirmek, çevrilmek, bir halden başka bir hale döndürmek, bir şeyi değiştirmek manalarına gelen bir kelimedir. Tenvin ve

nun’u sakinden sonra “ب” harfi gelirse; “ب” den önce gelen tenvin veya nunu sakin    ‘‘  مْ’’ harfine çevrilerek okunmasına denir. Okurken ötrede dudaklar önde kalır.

مِنْ بَعْدِهِ = مِمْبَعْدِهِ ,  سَمِيعٌ بَصِيرٌ = سَمِيعُمْبَصِيرٌ

231-Tenvin ve nun’u sakin ‘’be’’ harfine uğradığında neden iklablı okuyoruz?

&Okuyuşa kolaylık sağladığı için yapılır. (Kur’an okurken yaptığımız ihfa, izhar, idğam ve iklabın gerçek sebebi, yüce Allah’ın Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz’e Kur’an’ı bu şekilde öğretmiş olmasıdır.)

232-İklabın hükmü nedir?

&Bütün kıraat imamları ‘’be’’ harfinden önce gelen sakin nun ve tenvini iklab ile okumakta ittifak etmişlerdir. Hükmü vaciptir.

232-( مِنْ بَعْدِهِ ) İklab olan bu kelimeyi tahlil ediniz?

&Bu ibarede sâkin durumda olan nûn harfinden sonra be harfi gelmiştir. Böyle bir durumda sâkin nûn harfi sâkin mîm harfine dönüştürülür. Bu sâkin mîm’in sükûnunu okurken, normal bir mîm’in okunuşunda olduğu gibi dudaklar birbirine fazla bastırılmaz. Aynı zamanda bir ğunne ile sâkin mîm gizlenerek ihfâ yapılır. Bu arada ortalama 1,5 elif miktarı -mîm harfine mahsus bir ğunne ile- ğunne yapılarak ihfâ edilir ve sonra be harfine geçilir. Böylece lafız   مِمْبَعْدِهِ   şekline dönüştürülmüş olur ve böyle okunur.

 

234-İklap yapmanın hükmü nedir?

&Vacip