Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-Dürzülik

DÜRZÎLİK

579-Dürzîlik nedir?

&11 yüzyılda İsmailiyye  içinde önceki dinlerin nesh edildiği savıyla ortaya çıkan ve Fatımi halifesi Hakim bi Emrillah’i tanrı olarak kabul eden dini-siyasi bir mezheptir.

580-Dürzîlerin  kendilerine verdikleri isimler nelerdir?

&Muvahhidin / Ehlüt tevhid

581-Dürzîliğin kurucusu kimdir?

&Hamza b. Ali

582-Uluhiyet iddiasında bulunan ve mektuplara Bismil hakim, rahmanir rahim  yazdıran kimdir?

&Hakim bi Emrillah 

583-Suriye Dürziliğinin kurucusu kimdir ?

&Neştekin ed Derezi

584-Hakim bi emrillahın uluhiyetini iddia eden ilk kişi kimdir?

&Hasan b. Haydara  el Fergani

585-Dürzîliğin 4 temel inanç esası nedir?

&El hakimi ALLAH bilmek    

&Emri bilmek

&Beş hududu bilmek          

&Yedi esası bilmek

586-Dürzîliğin Beş hudut ve temsilcileri nelerdir ve kimlerdir?

&Evrensel / külli akıl(Hamza b. Ali)  

&Evrensel külli ruh(İsmail b. Muhammed)  

&Söz /kelime (Muhammed b. Vehb) 

&Sağ kanat (Cenahul Eymen)/sabık (Selame b. Abdullah) 

&Sağ kanattan türeyen sol kanat (Cenahul Yesar)/tali (Bahaeddin Müktena) 

587-Dürzîlikte yedi esasa ne denir?

&Vesaye  veya Hisal

588-Dürzîler ‘’Tenasüh’’ kavramı yerine hangi terimi kullanmışlardır?

&Tekammus(gömlek değiştirme)

589- Dürzîliğin yedi esası nelerdir?

&Doğru sözlü olmak

&İman kardeşlerini koruma ve karşılıklı yardım

&Önceki tüm ibadetlerin ve dinsel inançların terk edilmesi

&İblisi ve bütün güçleri tanımama

&Hakimin tek tanrı olduğuna inanmak

&Hakimin buyruk ve fiilerine rıza göstermek

&Açık ve gizli onun ilahi iradesine teslimiyet 

590-Dürziler ‘’Tekammus’’ inancına göre hangi ayetleri delil gösterirler?

&Bakara 2/28  ve nisa 4 / 56

591-Hamza b Ali’nin kaleme aldığı dört veya altı risaleden oluşan Dürzî bilginlerin elinde bulunan  mabetlerinde ve gizli ibadet oturumlarında okudukları eserler hangileridir?

&Resailül Hikme  ve  El Hikmetü’ş-Şerife

592-Dürzilikte davete giriş ve çıkış yolu hangi risale ile kapanmıştır?

&Muktene Bahaeddin’in  ‘’Menşurul Gaybe’’  adlı risalesiyle

593-Dürziler kaça ayrılır?

&1-Akıllılar(ukkal)          2-Cahiller(cuhhal)

594-Günümüzde Dürzîler nerede yaşarlar?

&Lübnanın dağlık bölgelerinde             

&Suriye’de

&Ürdün’de dağınık topluluklar halinde   

&Filistin’de

&İsrail’de  

595-1921 yılında  Cebeli Dürz Emirliğini kuranlar kimlerdir?

&Fransızlar