KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

31-Bedir Savaşı

BEDİR SAVAŞI 

573-Bedir savaşından önce, Hz. Peygamber suriye’den dönmekte olan bir Mekke kervanının yolunu neden kesmeye karar verdi?

&Mekke’de hicret eden müslümanların bıraktığı malların Mekkeliler tarafından yağmalanmasına bir cevap vermek amacıyla (Bedir Savaşı’nın sebebi diyebiliriz)

574-Bedir savaşı kaç yılında oldu?

&Hicretin II. Yılı (Miladi 624 Ramazan ayı)

575-Ebu Süfyan Suriye yolculuğu dönüşü (624 yılında) müslümanların baskınını öğrenince Kureyşlilerden yardım istemek üzere kimi Mekke’ye gönderdi?

&Damdam bin Amr

576-Batnı Nahle Seriyyesi’nden bir buçuk ay kadar sonra hangi gazve vukuu bulmuştur?

&Bedir Gazvesi(624)

577-Bedir savaşında ilk kimle kim mübareze yaptılar?

&Müşrik ordusundan Esved bin Abdül-esed

&İslam ordusundan Hz Hamza(Hz. Hamza, rakibini öldürdü)

578-Bedir savaşında kimler mübareze yaptılar ve öldüren taraf hangisi oldu?

&Müşrik ordusundan (Ölenler)                    

&1-Utbe bin Rebia

&2-Kardeşi Şeybe bin Rebia

&3-Velid bin Utbe

&İslam ordusundan(Öldürenler)

&1-Hz. Hamza

&2-Hz. Ali

&3-Ubeyde bin Haris

579-Müşrikler hicretin ikinci yılında Ebu Süfya’nın idaresinde Suriye’ye kervan gönderdiler. Kervanın dönüş haberini öğrenen Peygamberiniz, 12 Ramazan (9 Mart 624) yerine Abdullah bin Ümmi Mektum’u bırakarak, Medine’den hareket etti. Ebu Süfyan baskın haberini aldı, kureyşlilerden yardım istedi. 17 Ramazan(14 Mart 624) cuma sabahı iki ordu karşılaştı ve savaş başladı. Anlatılan savaş hangisidir?

&Bedir savaşı

580-Bedir savaşına hazırlanan kureyş, ordusu içinden bazıları, savaşa gerek kalmadığını düşünerek geri döndüler. Bu geri dönenler kimlerdir?

&Hz. Ömer’in Âdi Kabilesi ile Hz. Peygamberin annesinin kabilesi Beni Zühre Kabilesi

581-Bedir savaşı nerede yapılmıştır?

&Medine’nin 160 km. güneybatısında, kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkdaki bir yerde, Mekke – Medine yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde.

582-Peygamberimiz, Bedir savaşında sancaktarlık görevine kimleri tayin etmiştir?

&Mus‘ab bin Umeyr        &Hz. Ali       &Sa’d bin Muaz

583-Bedir savaşında islam ordusunun sayısı kaç idi?

&74 muhacir, 231 ensardan 305 kişi idi. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu.

584-Bedir savaşında Ebu Cehil’in kumandasında müşrik ordusunun sayısı kaç idi?

&1000 kişilik ordu, 700 deve ve 100 at vardı.

585-Müslümanların Bedir Savaşı’ndaki parolaları ne idi?

&‘’Ya mansur emit“ ve “Ehad, ehad” idi.

586-Hz. Peygamber, kimin tavsiyesi üzerine kendilerine en yakın kuyu hariç, diğer bütün bedir kuyularını kapattırdı?

&Habbab bin Eret’in tavsiyesi üzerine

587-Hz. Peygamber ile kureyşin elçilik görevini yürüten kişi kimdir?

&Hz. Ömer

588-Bedir gazvesinde birbiriyle yakın akraba olan pek çok kişi karşı karşıya geldiler. Bunlar kimlerdir?

&Hz. Hamza              ile Kardeşi Abbas

&Hz. Ebu Bekir         ile Oğlu Abdurrahman

&Musab bin Ümeyr   ile Kardeşi Abu Aziz

589-Bedir Savaşında babasını öldüren sahabe kimdir?

&Ebu Ubeyde 

590-Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî kimdir?

&Abdullah bin Süheyl

591-Bedir savaşında sağ olarak esir alınan iki müşrik müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencelerden dolayı idam edilmişlerdir. Bu Müşrikler kimdir?

&Ukbe b.Ebu Muayt           &Nadir b. Haris

592-Bedir savaşında alınan esirler arasında Hz. Peygamberin hangi akrabaları da bulunuyordu?

&Amcası Abbas, amcaoğulları Akil ve Nevfel

593-‘’Okuma yazma bilen bazı esirlerin; 10 müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılacaktır.’’ İfadesi hangi savaşı andırır?

&Bedir savaşını

594-Bedir savaşından sonra ganimetlerle ilgili inen ayet Kur’an’ın hangi suresindedir?

&Enfal suresi 41. Ayet (Ganimetin beşte biri, Allah’a, Rasülüne, onun akrabasına, yetimlere, yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara yani yurdundan ayrılmışlara aittir. 5’te 4’ü savaşa katılan mücahitler arasında eşit paylaştırılmıştır.)

595-Ganimetlerden bahseden ayetin (Enfal Suresi 41) hükmü (beşte biri-humus) ilk defa aynı yıl içinde yapılan hangi olaylara uygulanmıştır?

&Bedir savaşı ve Beni kaynuka yahudilerinden elde edilen ganimetler

596-Ganimetlerle ilgili ayetler hangi gazveden sonra inmiştr?

&Bedir gazvesinden

597-Bedir Gazvesi’nde müslümanların galibiyatine sevinenler ve üzülenler olmuştur. Bunlar kimlerdir?

&Sevinenler:Necaşisi Ashame    

&Üzülenler:Yahudiler

598-Bedir savaşında ölen müşriklerin ünlüleri kimledir?

&Ebu Cehil                   &Utbe bin Rebia  

&Ümeyye bin Halef    &Nadir Bin Haris

&Şeybe bin Rebia  

599-Bedir gazvesi sonucu öldürülen müşriklerin komutanı olan Ebu Cehil’in yerine Müşrikler kimi lider olarak seçtiler?

&Ebu Süfyan’ı

600-Kur’an’da “Yevmu-l Furkan” olarak isimlendirilen olay hangisidir?

&Bedir Savaşı

601-Peygamberimiz, sahabesini bir olay sırasında, ‘’Siz bugün burada Talut’un suyu geçen Arkadaşları kadarsınız. Talut’la beraber nehri ancak müminler geçmişti.’’  diyerek övmüştür. Bu olay hangisidir?

&Bedir Savaşı  

602-Bedir’de Peygamberimizin savaş düzenini (ordunun konaklanacağı yer) kendi fikri ile mi yoksa vahyin yönlendirmesi ile mi yaptığını sormuş, Peygamberimizin kendi fikri ile olduğunu öğrenince değişiklik teklifinde bulunmuştur. Peygamberimiz de bu sahabenin görüşüne uymuştu.  Bu sahabe kimdir?

&Hubab b. Munzir

603-Bedir şehitlerindendir. Resulullah saldırı emri verirken” Allah’ın cennetine koşun.” demiştir. O da “cennet mi? Vallahi hep ona sahip olmak istemiştim” demiş, o sırada yediği elindeki hurmalara bakarak “bunları yemek için beklemek bile geç olur’’ diyerek saldırıya geçmiş ve şehit olmuştur. Bu sahabe kimdir?

&Umeyr b. Humam

604-Müşrikler Medine’den kime haber göndererek Peygamberimizi öldürmesini ve Medine’den çıkarmasını istediler?

&Abdullah ibn-i Ubeyy

605-Bedir Savaşı neticesinde Peygamberimiz’e gelerek: “Beş kızım var, benden başka kimseleri yok. Beni onlara bağışla” dediğinde fidye almaksızın bırakılan müşrik şair kimdi?

&Şair olan Ebu İzze

606-Savaşa katılamadığından dolayı yerine bedel gönderen, savaşı kaybedince de kahrından ölen, Mekkenin en ileri gelen müşriği kimdir ve bu savaş hangisidir?

&Ebu Leheb, Bedir savaşı

607-Hz. Peygamber’in müşriklerle (Mekkelilerle) yaptığı ilk başarılı savaş(zafer) hangisidir?

&Bedir gazvesi

608-Bedir Savaşı’ndan sonra Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozdukları için Medine’den çıkarılan ilk Yahudi kabilesi hangisi idi?

&Kaynuka Yahudileri

609-Medine ve tüm Arap yarımadasında Müslümanların itibarının artmasına vesile olan savaş hangisidir?

&Bedir gazvesi 

610-Bedir savaşı sonucu nasıl gerçekleşti?

&Savaş sonunda, birkaç arap kabilesi müslümanlarla anlaşma yaptı.

&Daha önceki anlaşma maddelerini ihlal eden yahudi kaynuka kabilesi Suriye’ye göçe zorlandı.

&Ebu Cehil dâhil 70 kişi öldürüldü. 70 kişi de esir alındı.

&6’sı muhacir, 8’i ensar toplam:14 şehid verildi

611-Arap topraklarında İslam ordusunun ilk savaşı hangisidir?

&Bedir savaşı 

612-Bedir gazvesinden önce düzenlenen seriyyelerden ilki ve sonu hangisidir?

&İlki: Sifülbahr Seferii

&Sonu: Batnı Nahle Seriyyesi 

613-Bedirden sonraki yapılan gazveler nelerdir?

&Sevik gazvesi(624):Ebu Süfyan iki Müslümanı şehit etti

&Karkaratülküdr gazvesi(624)

&Gatafan(zu emer) gazvesi(624)

614-Ebu Süfyan’ın 200 kişilik bir süvari ile Medine civarına gelerek, taraftar bulamadığından, Müslümanlarla karşılaşmaktan kaçındığı, kaçarken de ağırlık olmasın diye un çuvallarını attığı gazanın adı nedir?

&Sevik Gazası. (Kavut=Kavrulmuş un) 

615-Bedir Savaşı’nda Mekkelilerin ileri gelenleri ölmüş, Kureyşin başına Ebû Süfyan geçmişti. Ebû Süfyan, Müslümanlarla savaşıp, Bedir yenilgisinin öcünü almadıkça kadınlarına yaklaşmayacağına, yıkanmayacağına ve koku sürmeyeceğine yemin etmişti. Mekke’den çıkarak Medine’ye bir saatlik mesâfede Urayz Köyü’ne gelmiş, çift sürmekte olan ensârdan Sa’d b. Âmir ile hizmetçisini şehit edip bir kaç ev ve hurma ağacını ateşe verdikten sonra, “yeminim yerine geldi”, diyerek dönüp kaçmıştır. Bu anlatılan hangi gazvedir?

&Sevik Gazası.

 616-Bedir‘e yol alırken Müslümanlar binekleri yetersiz olduğundan ikişerli, üçerli gruplara ayrılmışlar, develere sırasıyla biniyorlardı. Efendimiz de kendisini ayrı tutmamış yanına iki sahabe almıştır. Bu sahabeler kimdir?

&Ali b. Ebi Talib ve Ebû Lübâbe

617-Bedir gazvesinde şehit düşen ilk sahabe kimdir?

&Hz. Ömer’in kölesi Mihca(Mihce)