Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Tercüme Ve Şartlar

TERCÜME VE ŞARTLAR

496-Tercümenin sözlük manaları nelerdir?

&Bir sözü, kendi dilinden başka bir dile tefsir edip açıklamak

&Bir sözü, söylendiği dilde tefsir edip açıklamak

&Sözün ulaşmadığı kimseye onu ulaştırmak

&Bir eserin bölüm başlıklarını düzenlemek

497-İranlı bazı Müslümanlar Selman-i Farisî’den hangi suresinin Farsça tercümesini yazmasını istemeleri üzerine o, bu sureyi Farsçaya tercüme etmiştir?

&Fatiha suresi

498-Tercümenin şartları nelerdir?

&Tercümede her iki dildeki zamir ve bağlaçlar arasında uyum bulunmalıdır.

&Mütercim dilin kendine has hususiyet ve üsluplarını kavramalıdır.

&Mütercim her iki dilin kurallarını bilmelidir.

&Tercüme asılla bütünleşebilmelidir.