Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Sader Tavafı(Vedâ Tavafı)

SADER TAVAFI(VEDÂ TAVAFI) 

180-Afakî hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken ve haccın asli vaciplerinden olan son tavafa ne denir?

&Sader tavafı(Vedâ tavafı)                                             

181-Aşağıdaki maddelerden hangileri veda tavafının vâcip olmasının şartlarındandır?

&Haccetmiş olmak.

&Hacceden kişinin Âfaki(Uzaktan gelmiş) olması.

&Kadınlar, Mekke’den ayrıldıkları esnada aybaşı veya loğusalık halinde olmamak.

&Hepsi

182-Kimlerin veda veya sader tavafı yapmaları gerekmektedir?

&Harem ve hıll bölgesi sakinlerinin veda tavafı yapmaları gerekmez. Adet ve loğusa halindeki kadınların veda tavafı yapmaları vacip değildir.

183-“Geliş ve varış” anlamındadır. Mekke’ye geliş tavafı demektir. İfrad veya kırân haccı yapan Âfâkiler için sünnet olup Arafat vakfesine kadarki süre içinde eda edilir. Bu tavaf hangi tavaftır?

&Kudüm Tavafı  

184-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye varınca yapacağı ilk tavaf hangisidir?

&Kudüm tavafıdır.

185-Kudüm tavafını kimler yapmazlar?

&Mekkeliler ile hill ve harem bölgelerinde ikamet edenler,  adet gören kadınlar 

186-Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?

&Vedâ tavafı ziyaret tavafından sonra yapılır. Mekke’den ayrılıp mîkat dışına çıkılmadıkça vakti sona ermiş olmaz.

&Ziyaret tavafından önce vedâ tavafı yapılmaz. Şayet yapılırsa, bu tavaf ziyaret tavafı sayılır.

&Şâfiî ve Hanbelîler’e göre, vedâ tavafı Mekke’den ayrılırken yapılır. Aksi halde iadesi gerekir.

&Mâlikîler’e göre vedâ tavafı vâcip değil sünnettir. Hanefilere gere ise vedâ tavafı vaciptir.

&Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mekruhtur.

&Hepsi