Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Nusayrilik

NUSAYRİLİK 

562-Nusayrilik nedir?

&Hz Ali’yi ilah kabul eden tenasuha inanan ve dini metinleri açıklamada batini yorumları esas alan bir mezheptir. 

563-Nusayriliğin kurucusu kimdir?

&Muhammed b Nusayr en Nemiri 

564-Nusayriliği sistemleştiren kimdir?

&Hüseyin b Hamdan el Hasibi

565-Kendisini İmamiyye’nin 10. imamı Ali en Naki tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu, İmamiyye’nin 11. imamı olan Hasan el Askeri’ye açılan kapı olduğunu iddia eden kimdir?

&İbn Nusayr

566-Nusayriliğe Türkiye’de verilen isimler nelerdir?

&Hatay Alevileri        &Arap uşağı       &Fellah

567-Nusayriliğin doğuşunda etkili olan en önemli sebep nedir?

&Mehdilik

568-‘’El hidayetül  Kübra ve el maide’’ adlı eserlerini Büveyhi hükümdarı Seyfüd-devle’ye ithaf eden kimdir?

&Hüseyin b Hamdan el Hasibi

569-Nasruliğe göre, mezhep mensuplarınca  Şeyhud Din olarak anılan kimdir?

&Hüseyin b Hamdan el Hasibi

570-Nusayri şeyhi iken hrıstiyanlığa geçen ve ‘‘Kitabul baküratüs Süleymaniye fi keşfi esrarid diyanatin nusayriyye’’   adlı eserin sahibi kimdir?

&Süleyman el Azeni

571-Nusayrilere göre Eytam(yetimler) grubu kimlerde oluşur?

&Doğadaki olayları ve depremi idare eden:Mikdad bin el-Esved 

&Yıldızları yöneten:Ebu Zerr el Gıfari 

&Canlıların yaşamasına yön veren: Abdullah b Revaha 

&Rızık ve hastalıklarla uğraşan:Osman b Maz un

&Ruhları cesetlere gönderen:Kanber b Kadan ed Devsi 

572-Nusayrilere göre şehadet nasıldır?

&Ben şehadet ederim ki Ali b. ebi Talib’den başka ilah yoktur. Övülmüş Muhammed’den başka hicab yoktur. Kendisine yönelinen Selman el Farisiden başka rab yoktur.

573-Nusayrilikte namazların kendilerine tahsis (sembolize) edildiği 5 masum kimlerdir?

&Muhsin(sabah namazı), 

&Muhammed(öğle namazı), 

&Fatır(ikindi namazı), 

&Hasan(akşam namazı), 

&Hüseyin(yatsı namazı)

574-Nusayrilikte dini işleri yürüten 4 din adamı sınıfı vardır bunlar nelerdir?

&Büyük şeyh      &Şeyh        

&Nüvvab          &İmam  

575-Nusayrilerin bayramları nelerdir?

&Fıtır:Ramazan bayramı     

&Adha:Kurba bayramı   

&Gadir:Hz Ali’nin imam tayin edildiği gün 

&Mübahele:Necranlı hritiyanlarla Hz. Muhammed arasındaki lanetleşme olayı 

&Firaş:Hz Ali’nin hicret gecesi Hz. Peygamberin yatağına yatması 

&Aşure:Hz. Hüseyin’in Hz. İsa gibi göğe çekilmesi

&15 şaban:Selman’ın ölümü 

&24/25 Aralık gecesi Hz. İsa’nın doğumu   

&Nevruz 

&Mihrican

576-Günümüzde Nusayri yerine kullanılan isim nedir?

&Alevi

577-Yol gösterenlerin efendisi anlamına gelen ‘’Seyyidü’l-Had’in’’ kimdir?

&Neştekin ed Derezi

578-Günümüzde Nusayriliğin varlık sürdürdükleri yerler nerelerdir?

&Suriye’nin Lazkiye ve Cebeli Ensariyye yöresi, 

&Lübnan’ın kuzey bölgesinde, 

&Türkiye’de Antakya, Adana, Mersin, İskenderun ve Tarsus illerinde