Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Mezheplere Göre Namaz Şeması

M E Z H E P L E R E   G Ö R E   N A M A Z    Ş E M A S I

KONULAR

HANEFİ

ŞAFİİ

MALİKİ

HANBELÎ

Müslüman   olmak

Baliğ olmak

Akıllı olmak

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Kadının hayızlı ve nifazlı olmaması

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Hadesten taharet

Necasetten taharet

Şarttır

Şarttır

Şarttır

Şarttır

Setrul avret

Şarttır

Şarttır

Sünnettir

Şarttır

İstikbali kıble

Ve vakit

Şarttır

Şarttir

 

Şarttir

Kalp ile niyet

Şarttır

Rükundur

Rükundur

Şarttır

Dil ile niyet

İhtiyat

Şarttır

Şarttır

Şarttır

İftitah tekbiri

Rükundur

Rükundur

Rükundur

Rükundur

İftitah tekbirinde Allahü ekber demek

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Rükûlarda Allahü ekber demek

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

Vaciptir

Zevaid tekbirler,Kunut tekbiri,Kunut duası

Vaciptir

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

Kıyam ve kıraat

Rükundur

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Nafile namazların her rekâtında, farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha okumak

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Farz namazların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha okumak

Vaciptir

     

Bütün rekatlarda Fatiha okumak

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Her rekatta fatihadan önce besmele çekmek

Sünnettir

Farzdır

Mekruhtur

Sünnettir

Namazda rükü

Rükundur

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Rükudan kalkınca biraz beklemek

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Secde

Rükundur

Farzdır

Farzdır

Farzdır

İki secde arasında az beklemek

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Sehiv ve tilavet secdesi

Vaciptir

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

Secdeye Allahü ekber diyerek kalkmak

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

Vaciptir

Secdede alnı ve ayakları yere değdirmek

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Secdede burnu yere değdirmek

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

         

Secdede ellerin ve dizlerin yere değmesi

Sünnettir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Kade-i ahire

Rükundur

Farzdır

Farzdır

Farzdır

4 rekâtlık farzların ilk oturuşu

Vaciptir

Sünnettir

Sünnettir

Vaciptir

4 rekâtlık nafilelerin ilk oturuşu

Farzdır

Sünnettir

Sünnettir

Vaciptir

Son oturuşta tehiyyetüyü okumak

Vaciptir

Farzdır

Sünnettir

Farzdır

Selam, namaz düzenindeki tertip ve tadil-i erkân, tumanine, kavme ve celse

Vaciptir

Farzdır

Farzdır

Farzdır

Hurucu bi sun’ih

Rükundur

     

Erkeklerde diz kapağı

Avrettir

Avret değildir

Avret değildir

Avret değildir

Namaz için ezan okuma

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

Farzdır

Namazlarda erkeklerin kamet getirmesi

Sünnettir

Sünnettir

Sünnettir

 

Namazlarda kadınların kamet getirmesi

   

Menduptur

 

Yolculukta namazları kısaltmak

Azimettir

Ruhsattır

   

Cemaatle vakit namazlarını kılmak

Müekket sünnet

Farz-ı kifaye

Müekket sünnet

Farz- ayn (erkeklere)

Bayram namazları

Vaciptir

Müekket sünnet

Müekket sünnet

Farz-ı kifaye

Taşrik tekbirleri

Vaciptir

Sünnettir

Menduptur

Sünnettir

Fitir namazı

Vaciptir

Müekket sünnet

Müekket sünnet

Müekket sünnet

Cuma namazı için cemaat sayısı(imam hariç)

3 kişi

40 kişi

12 kişi

40 kişi

Cuma –hutbe zamanında alış-veriş yapmak

Tahrimen mekrutur

Haramdır

Haramdır

Haramdır