KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

30-İhfa

İHFA

213-‘’Gunnenin bekasıyla, şedden uzak, idgam ile izhar arasında bir okuyuş’’ olarak tarif edilen kural hangi kavram içindir?

&İhfa 

212-Istılah ve kelime olarak ‘’ihfa’’ ne demektir?

&İhfâ; gizlemek demektir. Tenvin veya nûn-i sakin’den sonra ihfâ harflerinden(15 harften) biri gelirse, tenvin veya nûn-i sakinin gunnesi tutularak okunur. Buna ihfâ denir. Başka bir tarifle ğunnesini belirtmek suretiyle şeddeden arınmış olarak idğam ile izhar arası uygulanan bir haldir 

214-İhfa harfleri nelerdir?

& ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك 

215-İhfanın esası nedir?

&İhfa yapılırken dil ucu serbest bırakılarak genizden bir sesin gelmesi şarttır. Sesimizi genizden getirirken burnumuzu sıkalım. Şayet ses kesilir ve burun tıkanırsa ihfa olur. Yoksa ses hâlâ geliyorsa o zaman ihfa olmaz ama biz ihfa yaptığımız zannederiz.  

صَرْصَرًا ف۪ٓي اَيَّامٍ,  عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ  , مِمَّنْ دَعَٓا 

216-Tam ihfa ve nakıs ihfa ne demektir?

&Tenvin veya sakin nun  ت – د – ط harflerinden önce gelirse nakıs ihfa olur. Diğerlerinde tam ihfa olur. Başka bir tarifle tenvin ve nun’u sakinden sonra ihfa harflerinden bu üçü gelirse nakıs ihfa olur.

 (Nakıs ihfa) نُزُلًا تَشْتَه۪ٓي  ,  مِنْ دُعَٓاءِ  , كَب۪يرًا ط۪ينًاۚ ۟ 

(Tam ihfa) صَالِحًا كَاَنَّهُ  , رَح۪يمٍ۟ قَوْلًا , حَم۪يدٍ شِئْتُمْۙ

217-İhfa kaça ayrılır?

&İhfâ-i Ehass                      &İhfâ-i Eam 

218-İhfâ-i Ehass ne demektir?

&İhfâ harfleri tenvînden sonra gelir veya sâkin nûn kelime sonunda yer alır ve ihfâ harfleri ikinci bir kelimenin başında bulunursa bu tür ihfâya “İhfâ-i Ehass” denir. (كُنْ فَيَكُونُ) 

219-İhfâ-i Eam ne demektir?

&İhfâ harfleri, sâkin nûndan sonra aynı kelimede gelirse buna da “İhfâ-i Eam” denir. Böyle yerlerdeki ihfâ hem vakf (durma) hem de vasl (geçme) halinde belli olan bir ihfâdır. (كُنْتُمْ) , (يَنْصُرُ)

220-Harfin ihfası kaça ayrılır?

&Dil İhfası:(İhfâ-i Lisâni):Sâkin nûn veya tenvînden sonra bildiğimiz 15 ihfâ harfinden biri gelirse buna “İhfâ-i Lisânî” denir.

&Dudak İhfası:(İhfâ-i Şefevi):Sakin mîm’-den ( مْ ) sonra harekeli be ( ب ) harfinin gelmesi ile oluşur. Buna ‘’ihfa-i Şefevi’’ denir.  

221-İhfa harfleri dışındaki harflerin topluca analizini nasıldır?

Tenvin veya nûn-i sakinden sonra:

&و , ن , م , ى  Vav, Nun, Mim ve Ye harfleri gelirse, idgâm-ı Mealgunne olur

&ل , ر Lem ve Ra harfleri gelirse, idgâm-ı bilâ gunne olur

& ب Be harfi gelirse iglab olur

&  ء _ ح _ خ _ ع _ غ _ هـharfleri gelirse ızhar olur

&Yukarıdaki 13 harf dışında kalan 15 harf gelirse ihfâ olur. İhfâ harfleri geri kalan bu 15 harftir.

222-‘’م’’ harfi, mim harfine ‘’ن’’ harfi nun harfine uğradığı zaman nasıl okunur?

&Ğunneli ve tutularak okunur

 

223-İhfa uygulamasında neyi gizliyoruz?

&Harfin mahrecini

224-Kur’an okurken ihfa kaidesinin uygulanmasının hükmü nedir?

&Vacip

 

226-İmam Ebu Cafer bildiğimiz 15 harfe hangi hafleri ekleyerek ihfa harflerini 17’e çıkarmıştır?

& (خ _ غ )