Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Hz. Muhammed(s.a.v) Dönemi Savaşları

MUHAMMED(S.A.V) DÖNEMİ SAVAŞLARI

569-Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir?

&Allah’ın adını cihana yüceltmek

&Düşman saldırılarını önlemek

&Müslümanların inançlarını korumak

&Irz ve namuslarını korumak

&Can ve mallarını korumak

570-Yemen’e kumandan olarak gönderdiği Muaz bin Cebel’e: “Onları İslam’a davet etmedikçe savaşmayın. Davetinize icabet etmeseler bile siz savaşı başlatmayın. Eğer savaşı önce onlar başlatırsa, içinizden birini öldürmedikçe ve siz de bunu onlara göstermedikçe onlarla savaşmayın. O zaman onlara deyin ki: “Bu sizin yaptığınız hayra ulaşır mı?” Bu ifadeler peygamberimizin hangi özelliğini anlatır?

&Savaşı hep son seçenek olarak görme

571-Efendimizin(s.a.v) hayatındaki 27 savaş-da  iki taraftan ahirete intikal edenlerin sayısı kaçtır?

&386

572-Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır. Hz. Muhammed Dönemi(610–632) yapılan savaşlar sırasıyla ve tarihleriyle nasıldır?

&Sifülbahr Seferi(623)         

&Batnı nahle Seriyyesi(624)

&Bedir Savaşı(H.2)(624)     

&Sevik Gazvesi(624)

&Karkaratülküdr Gazvesi(624)

&Gatafan Gazvesi(624)

&Uhud Savaşı(H.3)(625)     

&Raci’ Vakıası(625)

&Bi’r-i Maune Faciası(625 )

&Hendek Savaşı(H.5)(627) 

&Beni Müstalik(627)            

&Hudeybiye Ant.(H.6)(628)

&Hayber’in Fethi(H.7)(628) 

&Umretül Kaza(629)             

&Mu’te Seferi (629)                              

&Mekke’nin Fethi(H.8)(630)               

&Huneyn Savaşı(H.8)(630) 

&Taif Seferi (630) 

&Tebük Seferi (H.9)(630)