Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Etbau’t-Tabiin Arasında Geliştirilen Şartlar

ETBAU’T-TABİİN ARASINDA GELİŞTİRİLEN ŞARTLAR 

87-Hadisi mana ile rivayet edebilmek için, etbau’t-tabiin arasında geliştirilen şartlar nelerdir?

Bir ravi, hadisini mana ile rivayet edebilmek için;

&Arapçanın sarf ve nahiv kaidelerine tam manasıyla vakıf olmalıdır.

&Lugat ilmine aynı şekilde vakıf olmalıdır.

&Kelimelerin delalet ettikleri manaları iyi bilmelidir.

&Bir hadisi değişik kelime veya sözlerle rivayet ettiği zaman, o hadisin, Hz. Peygamberin kasdetmiş olduğu manayı aynen verdiğine her bakımdan kanaat getirmelidir. Bu gibi şartlara sahip olmayan bir ravi, hadisi mana ile yani değişik söz veya kelimelerle rivayet ettiği zaman, Hz. Peygamberin, hadisiyle kastettiği mananın bozulup bozulmadığını anlamadan, fakat onu çok defa da bozarak, Hz. Peygamber tarafından söylenmemiş bir hadis rivayet etmiş olur.