Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-Allah’ın Nimetine Erdikleri Bildirilen İki Er’den Biri Olan ‘’ Hz. Kalip Bin Yüfenna’’

ALLAH’IN NİMETİNE ERDİKLERİ BİLDİRİLEN İKİ ER’DEN BİRİ OLAN ‘’ HZ. KALİP BİN YÜFENNA’’ 

178-Hz. Musa (as)’ın damadı olan ve Hızır (as) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir peygamberdir. Hz Yuşa (as)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir?

&Hz. Kalip Bin Yüfenna (as)

179-Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa’ b. Nun Aleyhisselâm bir yere gittiklerinde yerlerine vekil olarak bırakılan, vefat edince Yûşa’ b. Nun’un yerine geçen, Kral Bârık ve cemâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürüyen ve orayı da, fetheden peygamber kimdir?

&Hz. Kalip Bin Yüfenna (as)