Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

30-5-Borçlular-Garimin

5-ZEKÂTIN SARF YERLERİNDEN ‘’BORÇLULAR – GÂRİMÎN’’

396-Zekât ayetinde geçen, zekâtın sarf yeri olarak gösterilen ‘’El garimîn’’ kelimesi ne anlamına gelmektedir?

&Borçlular

397-Hanefîler’e göre ‘’garimîn’’ ne demektir?

&Borcu olan ve borcundan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimselere denir.

398-Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ‘’garimîn’’ ne demektir?

&Borçlu olan kimselere denir.

399-“Ara bulmak için borçlanan kişinin borcu zekât malından ödenir, isterse bu kişi gayri müslim iki toplumun arasını bulmak için borçlanmış olsun” bu ifade doğru mudur?

&Evet

400-Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleri (zekât almak için) borçlu olanları kaça ayırırlar?

&Kendi ihtiyacı için borçlananlar (geçim, evlilik, iflas, mesken, sel, deprem vb.)

&Toplumun menfaati için borçlananlar (iki aile veya iki köy halkı arasını düzeltmek için ara bulmak)

401-Hayır kurumlarında hizmet ederken ve kimsesizler yurdu, hastane, okul, cami yapımı gibi bir sosyal hizmeti gerçekleştirirken borçlananlar da, ara bulmak için borçlananlar gibidir. Bunların da borçları zekât malından karşılanabilir. İfadesi doğru mudur?

&Evet

402-“Ey Kabîsa! Zekat istemek sadece üç grup insan için helâldir: a) Ara bulmak için diyet verir veya kefil olur, borçlanır, borcunu ödeyene kadar onun istemesi helâl olur, borcu kapatılınca artık isteyemez. b) Malı bir âfet sonucu helâk olur. O kimsenin de ihtiyacını karşılayacak kadar istemesi helâldir. c)Fakir düşen ve fakirliği komşularından üç güvenilir şahitle doğrulanan kimsenin istemesi de helâldir. Bu üç grup insandan başkalarının dilenmeleri haramdır. Onlar dilenip aldıklarını haram olarak yerler” Sözü hadis-i şerif midir?

&Hadis-i Şerif’tir.

403-Kendi ihtiyaçları için borçlanan kişiye zekât verilebilmesi bazı şartlara bağlanmıştır. Bunlar nelerdir?

&Nisab dışında borcunu ödeyecek serveti bulunmamak.

&Dince yasaklanan bir haramı işlemek veya harcamalarında israfa kaçmak suretiyle borçlanmış olmamak.

&Borcun süresi dolmuş olmak.(iki görüş vardır olmak – olmamak)

&Borcun kul hakkından doğan bir borç olması gerekir.

404-Zekât ve kefâret gibi borcu olanlara borcunu ödemesi için zekat verilir mi?

&Hayır

405-Ölen kimsenin borçlarını zekât vererek ödemek mümkün mü?

&Hanefî ve Hanbelî fakihleri ile bir görüşünde İmam Şâfiî ölen kimsenin borçlarının zekât verilerek ödenemeyeceğini ileri sürmüşlerdir.

406-Ölen kimsenin borçlarını zekât vererek ödemek mümkün mü?

&İmam Mâlik’e ve İmam Şâfiî’nin diğer görüşüne göre ölünün borcu zekâtla ödenir.

407-Borçlu borcunu kendisine verilen zekâtla ödemez de başkasının ödemesi veya alacaklılarının bağışlaması gibi yollarla bu borç ödenirse verilen zekât kendisinden geri alınır. Neden?

&Çünkü fondan verilen zekât borcu kapatmak içindir.