KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

3-Toplumun İnanç Anlayışı

TOPLUMUN İNANÇ ANLAYIŞI

75-İslam dininin bilim ile ilişkisi nasıldır?

&İslam dinide körü körüne bağlanmayı red eder ve düşünmeyi, araştırmayı emreder. Bilim sınırlı alan ve olaylarla çalışırken, din öncesi, şimdisi ve sonrasıyla bütün hayatı içine alan daha önemli meselelerle ilgilenir. Bilim sadece bu dünyaya ait soruları cevaplar. Din; nihai kaygı konularında bütünlüklü cevaplar sunar.

76-‘Sekülerleşme’ teorilerinin temeli nedir?

&Modern zamanlar dünyeviliğin merkezde olması ve dinin toplumsal etkilerinin en aza indirilip, özel ve öznel bir yaşama biçimi olarak yaşanmasıdır.

77-Ülkemizdeki din anlayışı nasıldır?

&Geleneksel din anlayışıdır. Problemler dinin kendisinden değil, ‘’yaşanan din’’den kaynaklanan sorunlardır.

78-Dini inkâr ve inançsızlık ne demektir?

&Yaratıcı ve aşkın bir varlık olduğunu kabul etmemek

79-İnkâr şekilleri nelerdir?

&Başka bir varlığı Allah’ın yerine koymak (inkar ve şirk)

&Tanrı fikrini bütünüyle hayatından çıkarmak(küfür, ateizm)

80-Dini inkar sebepleri nelerdir?

&Küçük yaştan itibaren inançsız çevrede yetişme ve yaşanan hayal kırıklıkları, dünyadaki mevcut kötülükler, kendini yereli ve güçlü görmedir.

81-Ateizm çeşitleri nelerdir?

&Teorik ateizm        &Pratik ateizm

82-Teorik ateizm nedir ve en güçlü savunucusu kimdir?

&Zihinsel olarak Tanrı’nın mevcut olmadığını varsaymak ve bu yönde düşünce üretmektir.Savunucusu:Freud’dir.

83-Pratik ataizm nedir?

&Tanrı’yı aleme müdahale etmeyen aşkın bir varlık olarak kabul etme eğilimidir.

84-Kur’an a göre bütün hastalıklı davranışların kaynağı nedir?

&İnançsızlık (İnsan kendine zulmeder-Haşr-19 ayet)

85-İnançsızlığın arkasındaki çatışma sebebi nedir?

&Her türlü aşkınlığı dışlayan ve her şeyi doğaya, topluma ve insana indirgeyen yanılsamadır. Bireyin objektif değil sübjektif tutumudur.

87-İnançsızlığın sonucu nasıl bir hal doğurur?

&Gerek dünyaya gerekse kendine ait her şeyin sorumluluğunun sadece kendi omuzlarında olduğunu hissettiren mutlak bir yalnızlık ve huzursuzluk hali, boşluk ve terk edilmişlik psikolojisi doğurur.