Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Tefsirin Gerekliliği

TEFSİRİN GEREKLİLİĞİ

14-Kur’an’ı tefsir etmek neden gereklidir?

&Kur’an’ı tefsir etmek Allah’ın ve Peygamber’in bir emridir

&Ayetler açık ve anlaşılır nitelikte değildir, açıklamak gerekir.
&Kelimelere değişik anlamlar yüklenmiştir, anlamları tespit etmek gereklidir.

&İbadet ve muamelat ile ilgili hükümler kapalıdır, açıklamak lazımdır.

&Mecaz, kinaye, istiare ve teşbih gibi edebi sanatlar yer almıştır, açıklamak gerekir.

&Bilimsel hakikatler içeren kevni (kozmolojik) ayetler bulunmaktadır, bunlar keşfetmek gerekir.