KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

3-Orucun Çeşitleri

ORUCUN ÇEŞİTLERİ 

15-Farz olan oruçlar nelerdir?

&Ramazan orucu, ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları 

16-Vacip olan oruçlar nelerdir?

&Adak ve bozulan nafile oruçların kazası

17-Sünnet olan oruçlar nelerdir?

&Muharrem ayının 9–10–11. günleri oruç tutmak

18-Müstehap olan oruçlar nelerdir?

&Kameri ayların 13–14–15. günleri, pazartesi ve perşembe günleri, Şevval ayında tutulan altı(6) oruc müstahaptır. 

19Mekruh olan oruçlar nelerdir?

*Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek

*Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.(Haram diyenler de var)

20-Aşağıdaki oruçların ortak özellikleri nedir?

*Yemin kefâret orucu

*Halk orucu      

*Zıhâr orucu               

*Kefâret orucu          

*Yanlışlıkla adam öldürme orucu

*Gayr-i muayyen farz

21-Hanefi mezhebine göre ramazan ayında farz olan orucu tutamayan bir kimse ne zaman tutabilir?

&Her zaman

22-Her yıl ramazan ayında tutulan orucun hükmü nedir?

&Muayyen farz

23-‘’Kazâya kalan orucun aynı yıl içerisinde kazâ edilmesi gerekir, herhangi bir sebeple kazâya kalan orucu mümkün olan en kısa zamanda tutmaya çalışmak uygun olur.’’ görüşü hangi mezhebe aittir?

&İmam-ı Şâfiî     

24-Kişi, oruç tutmayı adamışsa, bu adak orucunu tutması vâciptir. Adak adanırken, orucun tutulacağı gün belirlenmişse, orucu belirlenen günde tutulması gerekir. Meselâ falan ayın falan günü gibi, Nezredilen itikâf orucu gibi bu durum nasıl bir vacip oruçtur?

&Muayyen bir vâcip

25-Kişi, oruc tutalacağı günü belirlememişse dilediği mubah bir günde tutabilir. Bu tür oruçların hükmü nasıl bir vaciptir?

&Gayri muayyen bir vâcip              

26-Başlanmış nâfile bir orucun bozulması durumunda bunun kazâ edilmesi Hanefî-ler’e göre hükmü nedir?

&Vâcip

27-Başlanmış nâfile bir orucun bozulması durumunda bunun kazâ edilmesi Mâlikîler’e göre hükmü nedir?

&Farz

29-Başlanmış nâfile bir orucun bozulması durumunda bozulan orucun kazâ edilmesi gerekmez. Bu görüş kime aittir?

&Şâfiî

30-Geceden niyet icap etmeyen oruçları sayınız?

&Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.