Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Müslüman Bayanlardan Tarihe İz Yapanlar

MÜSLÜMAN BAYANLARDAN TARİHE İZ YAPANLAR

48-Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah’ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine işkence yapanların Müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?

&Ümmü Şerik El-Esediyye (r.anha).

49-İkinci Akabe Biatı’nda Medine’yi temsil eden 73 erkek Müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi. Uhud harbi, Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında Müslümanların bozguna uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (s.a.v.)’e kalkan olmuştur. Müseylemetü’l-Kezzab’a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve oğlu Habib’i şehit vermiştir. Bu sahabi hanım kimdir?

&Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe binti Ka’b. (R.anha).

50-Uhud savaşında Efendimizin yanında savaşırken 13 yerden yara alan hanım kimdir?

&Ümmü Ammar

51-İkinci Akabe Biatı’na katılan hanım sahabilerden bir Ümmü Umare’dir. İkinci sahabi hanım kimdir?

&Esma binti Amr (r.anha).

52-Birinci Akabe Biatı’na katılan kadın sahabinin adı?

&Ubeyd b. Sa’lebe’nin kızı Afra.

53-Enes b. Malik’in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (r.anha)’nın diğer adı nedir?

&Ümmü Süleym (r.anha).

54-Henüz Müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?

&“Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kâfirsin. Ben ise Müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle evlenemem!”

55-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?

&“Altın ve gümüş değil, senden sadece Müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır.”

56-Ebu Talha’nın evlenme teklifi sunduğu hanım sahabe Ümmü Süleym hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?

&“Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!”

57-Rasülullah (s.a.v.)’ın halasıdır. Kardeşi Hz. Hamza; oğlu, Zubeyr b. el-Avvam’dır. Uhud savaşında Müslümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (s.a.v.)’ı savunan, kardeşi Hamza’nın parçalanmış vücudu başında, “Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu” diyen sahabi hanım kimdir?

&Abdülmuttalib kızı Safiyye (r.anha).

58-Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v)’in dadılığını yaptı. Usame(r.a.)’nin annesidir. Yürüyerek hicret etti. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve “Artık bize gökten haber gelmeyecek!” derdi. Bahsedilen sahabi hanım kimdir?

&Ümmü Eymen (r.anha).

59-Peygamberimiz (s.a.v.)’in en büyük kızı kimdi?

&Zeyneb (r.anha).

60-Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke’de bekliyordu?

&Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabulünü.

61-Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızı Zeyneb kiminle evliydi?

&Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As b. Rebi ile.

62-Ebu’l-As, hangi olay üzerine Zeyneb’i Medine’ye gönderdi?

&Ebu’l-As, Bedir harbinde Müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın Zeyneb’i Medine’ye göndermek üzere serbest bırakılmıştı.

63-Peygamberimizin kızı ile evli olan Ebu’l-As, ne zaman Müslüman oldu?

&Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb’i ona geri vermişti.

64-Hz. Ali (r.a.)’nin annesidir. Vefat ettiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmış ve “Annemden sonra annem sensin” derdi. Bahsedilen kadın kimdir?

&Esed kızı Fatıma (r.anha). 

65-Çocuk yaşta anne ve babanın kaybetmiş ve korumasız kalmıştır. Zalim biri tarafından yakalanmış, önce hizmetçi olarak çalıştırılmış, sonra köle olarak satılmıştır. Bu yıllarda isteği dışında çalgı ve eğlence hayatı gibi günahlara da bulaştırılmıştır. Sonradan geçirdiği hallerde büyük manevi derecelere ulaşmış ve azat edilmiştir. Bundan sonra şehrin yakınında bir dağa çekilmiş ve bir külübede hayatını sürdürmüştür. Süfyan-ı Sevri, Malik b. Dinar gibi devrin büyük zatları ondan öğüt almışlardır. Tasvvufta çığır açan bu veli kadın kimdir?

&Rabiatü’l-Adeviyye(r.anha)

66-Hz. Abbas’ın hanımı ve Hz. Peygamber’in hanımlarından Meymune annemizin kız kardeşidir. İslam’ın yayılmasında büyük hizmetler verdi. Bu güzide hanım, biri meşhur bilgin İbni Abbas(r.a.) olmak üzere hayatlarını İslam’a adayan 7 çocuğun da annesidir. Hz. Hatice annemizden sonra Müslüman olan ikinci kadındır. Bahsedilen kadın sahabi kimdir?

&Ümmü’l-Fadl(r. anha)

67-Hz. Ebubekir zengin olduğu halde, kızı Esma’yı yoksul fakat Müslüman bir gençle evlendirmişti. Bahsedilen genç kimdir?
&Zübeyr İbnu’l-Avvam.

68-İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in eşi ilk kadın kimdir?

&Havva

69-Henüz Müslüman olmamış Ebu Talha’nın evlenme teklifini “Eğer Müslüman olursan, işte o benim mihrim olsun, evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren hanım sahabe kimdir?

&Rümeysa

70-Kızı annesine “Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür” diyordu. Bu sözleri duyan Hz. Ömer (r.a.) bu kızı oğlu Asım’a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti. Bu kız da sonradan evlenecek ve adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır. Kimdir bu ünlü kişi?

&Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz (r.a.)

71-Hiç çocuğu olmadığı için mahzun olan Allah’ü Teâlâ’nın lütfü ile ihtiyar zamanlarında Hz. İshak(a.s.)’ı doğuran, Hz. İbrahim (a.s.)’ın eşlerinden hangisidir?

&Sara

72-Ammar b. Yasir’in annesidir ve İslam’ın ilk kadın şehididir. Kimdir bu mübarek kadın?

&Sümeyye (r.anha).

73-İsmi Hind olan kadın kimdir?

&Ebu Süfyan’ın karısıdır. Uhud, savaşında Vahşi’ye Hz. Hamza’yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür.

74-Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?

&“Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz” demiştir.

75-Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne karşılık almıştı?

& “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”

76-Hz. Ebubekir’in kızı Esma’ya neden “iki kemerli” lakabı verilmiştir?

&Hz. Peygamberle, Hz. Ebubekir’e hicret için hazırladığı yiyecek ve su tulumunu bağlayacak bir şey bulamadığında
kemerini ikiye bölerek ip yapmıştı.

77-Hz. Muhammed(s.a.v)’in peygamberliğine ilk inanan Hz. Hatice nereye defnedilmiştir?

&Mekke’deki – Cennetul Mualla mezarlığına

78-Peygamber efendimizin Humeyra lakap verdiği Hz. Aişe’ye hangi şehirde gömülüdür?

&Medine – Cennetül baki kabristanlığında

79-Hz. Hatice’ye, Mekkeliler tarafından, iffeti ve namusu sebebiyle verilen lakap hangisidir?

&Tahire ve Haticetü’l-Kübra

80-Ebu Talib’in hanımıdır. Peygamberimize öz anne şefkati göstermiştir. Vefat ettiğinde Peygamberimiz “bugün annem öldü” demiş ve gözyaşı dökmüştür. Bu hanımın ismi nedir?

&Fatıma

81-Uhut harbinin en dehşetli anlarında Efendimiz’in yanından ayrılmamış ve Fahr-i kâinat Efendimiz’i çevreleyerek etten siper olmuş, savaşın sonunda ‘’Ya Resulüllah dizlerinin dibinde şehit olma şerefini benden niye esirgedin’’ diyen kadın sahabe kimdir?

&Hz. Nesibe

82-O sahabiler arasında çok sayıda fetva vermesiyle ünlü 7 sahabeden biri olan, Hz. Peygamberden en çok 2210 hadis rivayet eden Peygamberimizin hangi hanımıdır?

&Hz. Aişe

83-Hz. Aişe kimdir?

&Peygamber Efendimizin eşlerindendir.

&Hz. Ebu Bekir’in kızıdır.

&İlmiyle, zekâsıyla ve bizlere birçok hadis ulaştıran kadındır.