KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

3-Mükellef İle İlgili Şartlar

MÜKELLEF İLE İLGİLİ ŞARTLAR

29-Zekât ödemekle mükellef olmanın şartı nedir?

&Borcundan ve tabii ihtiyaçlarından fazla nisab miktarı artıcı mala sahip olan ve bu malının üzerinden bir kamerî yılın geçmesi.

30-Zekâtın rüknü, yani onun yapısından bir parça teşkil eden unsur nedir?

&Zenginlik ölçüsü sayılan miktardaki maldan zekât borcunu çıkarmak ve onu hak sahibine temlik ve teslim etmektir. 

31-Zekât kimlere farzdır?

&Müslüman, hür, akıllı, bâliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik oluşunun üzerinden bir (ay) senesi geçen kimselere farzdır.

32-Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken şartlar, ilmihal dilinde hangi ifadelerle anılır?

&Vücûb şartları veya zekâtın farziyetinin şartları ifadeleriyle anılır.

33-Zekât farzının sahih olarak ödenebilmesi için nasıl davranması gerekir?

&Ehline verilmesi ve verilirken de niyet edilmesi gerekir. 

34-Diğer ibadetlerde aranan …… ve ……şartının zekatta aranıp aranmayacağı tartışma konusu olmuştur. Noktalı yere hangi kelimeler gelmelidir?

&Akıl ve bulûğ 

35-Fakihlerin çoğunluğuna göre akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbi midir?

&Evet 

36-Çocuğun ve akıl hastasının zekâtını kimler verir?

&Vekil olarak: Veli ve vâsileri

37-Hangi imama göre ‘’akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmamıştır’’?

&Ebû Hanîfe