Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Mezheplerin Önemi Ve Özellikleri

MEZHEPLERİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

17-Hz. Muhammed(s.a.v)’in vefatından sonra Müslümanların arasında çıkan savaşların sebepleri nelerdir?

&Siyaset   &Ganimet davası 

&Kabilecilik    &Ekonomi

18-Mezheplerin önemini ve özellikleri nedir?

&Kolaylıktır, sorunlara çözüm arayışıdır, değişime açıktır, insan ürünüdür, düşünce zenginliğidir, din değil  dinin yorumudur.

19-Dinin anlaşılma biçimi olan mezhep-lerin din gibi algılanması neye aykırıdır?

&Dinin etkinlik alanının daralmasına ve evrenselligine aykırıdır   

20-Hz. Peygamber hayattayken sergile-digi din anlayışının kaç boyutu vardır?

&Mahalli ve evrensel olmak üzere iki boyutu vardır  

21-Hz. Peygamberin din anlayışındaki ‘’Evrensel boyutu’’ ne demektir?

&Dinin gelecek açısından baglayıcı olması

&İnanç ve ibadet açısından nihai hedeflere ulaşması

&Kıyamete kadar devam etmesi

22-Hz. Peygamberin din anlayışındaki Mahalli boyutu ne demektir?

&Sadece Hz. Peygamberin yaşadıgı zamanı ilgilendirir.

23-Bazı meselelerde müslümanlar diledikleri konuda diledikleri âlimin görüşüne başvuruyorlardı serbest davranıyorlardı. O zamanlar taklidçilik yoktu. Talidçilik ne zaman başladı?   

&Mezhebler doğduktan sonra

24-Kur’an mezheb ilişkisi bakımından inancı biçimlendiren yani hiçe sayan gele-negi Kur’an nasıl değerlendirir?

&Asla kabul etmez ve bunu ataların dini olarak reddeder  

25-Mezheblerin oluşumunu hazırlayan ilk adımlar nelerdir?

&Hz. Peygamberin vefatından sonra gelişen olaylar ve farklı görüşler