Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Maddi Ve Hükmü Kirlilik

MADDİ VE HÜKMÜ KİRLİLİK 

28-Büyük hükmî kirlilik= ((Hayız, nifas, cünüplük)), küçük hükmî kirlilik= ((abdestsizlik)) gibi hükmî kirlilikten temizlenmeye ne denir?

&Hadesten tahâret

29-Hakiki ve maddî pislik, kirlilik demektir. Beden, elbise ve namaz kılınacak yerde bulunan, namaz ve benzeri ibadetlerin sıhhatine de engel olan hakiki yani maddî pisliklerden temizlenmeye ne denir?

&Necâsetten tahâret

30-Ağır sayılan necis madde eğer katı ise yaklaşık 3.5 gramı (1 dirhem), sıvı ise el ayasını (avuç içi) kapsayacak miktarı ve fazlası vücut, elbise veya namaz kılınacak yerde bulununca namazın sıhhatine engel olur mu olmaz mı?

&Olur               

31-Hafif necâsetin bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birinden az miktarına bulaşmış olması namazın sıhhatine engel olur mu olmaz mı?

&Olmaz 

32-Kaçınılması zor olduğu için vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri, sokaklarda yürürken sıçrayan çamur parçaları, sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler, necis maddelerin buhar ve tozu gibi nesneler namazın sıhhatine engel olur mu olmaz mı?

&Olmaz 

33-İmkânı olanların sadece namazlarda giymek üzere özel bir elbise edinmesinin dini hükmü nedir?

&Hoş karşılanmamış         

34-Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

&Temizleme yolları: su ile yıkamaktır. Suda kaynatma, ateşe sokma, silme, ovalama ve kazıma, kurutma, üzerine toprak serpme, içindeki suyun bir kısmını veya tamamını boşaltma, yapı değişikliği (istihâle), boğazlama ve tabaklama başlıca temizleme yol ve usulleri olarak zikredilebilir.

&Hanefî ve Mâlikî mezhebinde necâseti temizleme yolları konusunda daha toleranslı davranılmış ve kolaylık ilkesine ağırlık verilmiştir.

&Şâfiî ve Hanbelî mezhebinde necâseti temizleme yolları konusunda namazın sıhhatine engel olur düşüncesiyle daha sıkı şartlar getirmiştir

&Hanefîler’in bu ölçüsü gereği kuyular küçük su hükmünde olduğundan, içine necis bir madde düştüğünde temizlenmesi için duruma göre belli miktarda suyun, bazan da kuyunun tamamen boşaltılması gerekli görülür.

&Hanefiler suyun yüzey genişliğini esas almışlardır. Şâfiî ve Hanbelîler ise büyük havuz-küçük havuz ayırımında suyun hacmini esas almışlardır.

&İdrarın vücuttan iyice çıkmasını beklemek, bu amaçla biraz hareket etmek, yürümek veya öksürmek gerekebilir.

&Hepsi doğru     

35-Abdest almanın maddi ve manevi faydaları nelerdir?

&Abdest ile ağız, diş, burun, el, yüz ve ayaklar gibi kirlenmeye ve mikroplara en açık uzuvlar birkaç defa su ile temizlenir. Abdest sayesinde vücudun sinir sistemi ve kan dolaşımı daha düzenli hale gelir ve vücuda fizikî-tıbbî birçok fayda sağlar. Abdest, namaz ibadetini ifa için yüce Allah’ın huzuruna çıkmaktır.

36-Belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek olarak tarif edilen nedir?

&Abdest                

37-Hanefîler Kâbe’yi tavaf etmek için abdest almayı nasıl görürler?

&Vacip 

38-Alimlerin çoğuna göre namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, Kur’an’a dokunmak için abdest almanın dinen hükmü nedir?

&Farz     

39-Yatmadan önce abdest almak, vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak, ezan okurken abdestli bulunmanın dinen hükmü nedir?

&Mendup 

40-Abdestsiz kimsenin, cenaze namazı da dâhil namaz kılması, şükür ve tilâvet secdesi gibi namaz hükmüne tâbi fiilleri yapması, Kâbe’yi tavaf etmesi, Kur’an’a dokunması ve onu elle tutması câiz midir?

&Caiz değildir     

41-Abdestsiz olarak Mushaf’a bakarak veya ezberden Kur’an okumak câiz midir?

&Caizdir               

42-Bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu olan ana unsurlara ne denir?

&Abdestin Farzı     

43-Abdestin farzları nelerdir?

&Yüzü yıkamak, Kolları dirseklerle birlikte yıkamak, Başı meshetmek, Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

44-İbadet lezzetini daha derinden almak için abdestli olmaya özen göstermelidir. Yüz yıkanırken sakal sık ise üstünü yıkamak yeterlidir. İbaresi doğru mudur?

&Doğru 

45-Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

&Ca‘ferîler,  ayakların yıkanmasının farz değil meshedilmesinin farz olduğunu ileri sürmüşlerdir.

&Abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîler’e göre farz

&Dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîb) Şâfiî ve Hanbelîler’e göre farz

&Niyet, Mâlikî, Hanbeli ve Şâfiî mezheplerine göre farz

&Abdest işlemine ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîler’e göre farz

&Hepsi