Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Kurban Çeşitleri

KURBAN ÇEŞİTLERİ 

10-Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangileri doğrudur?

&Kurban bayramında kesilen kurban

&Adak kurbanı

&Akîka kurbanı                                  

&Kıran haccı yapanların kestikleri kurban(Şükür)

&Hedy kurban                                                   

&Temettü haccı yapanların kestikleri kurban(Şükür)

&Vasiyyet kurbanı                             

&Hacda yasakların ihlâli halindeki ceza kurbanı

&Hacda yasakların ihlâli halindeki kefâret kurbanı

&Hepsi

11-Ölen kimsenin kurban vasiyeti veya adağı olsa varisleri bu vasiyeti veya adağı yerine getirmeleri gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile, fakihlerin çoğunluğuna göre, sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir. Bu görüş hangi mezhebe ait değildir?

&Şafiiler              

12-Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara ne denir?

&Kurbanın vücûb şartları

13-Müslüman olmak, Akıllı ve bulûğa ermiş olmak, Mukim olmak, yani yolcu olmamak, Belirli bir malî güce sahip bulunmak gibi şartlar vacip olduğunu kabul edenler için kurbanın hangi şartıdır?

&Kurbanın vücûb şartları

14-Müslüman olmak, Akıllı ve bulûğa ermiş olmak, Mukim olmak, yani yolcu olmamak, Belirli bir malî güce sahip bulunmak gibi şartlar sünnet olduğunu kabul edenler için kurbanın hangi şartıdır?

&Sünnet oluşun şartları