Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

3-Kur’an-ı Kerim’in Tarihçesi

KUR’AN-I KERİM’İN TARİHÇESİ 

23-Kur’an-ı Kerim ilk defa hangi tarihte,

hangi gecede, hangi ayda ve kime indirilmeye başlamıştır?

&Miladi 610 tarihinde, Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesinde, Hz. Muhammed(s.a.v)’e indirilmeye başlanmıştır.

24-Baskı hatalarını engellemek için, keyfî baskılar, ticârî baskılar yapılıp da Kur’an-ı Kerim’in ciddiyetine halel gelmesin diye, bozuk nüshalara yer vermemek için,   tedkîk-i mesâhif heyetler kurulmuştur. Altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Kur’an-ı Kerim’i (Mushafları) tedkik eden, inceleyen anlamına gelir.

25-İsrail oğulları, Tevrat’ın Allah’tan gelen şeklini koruyamamalarının sebebi nedir?

&Tarihte yaşadıkları sürgün ve esirlik

26-Diyanet işleri başkanlığı tarafından en çok tutulan Kur’an-ı Kerim hattı hangisidir?

&Hâfız Osman Hattı

27-Hâfız Osman hattını yazan hattatın (Yazar) ismi nedir?

&Kayışzâde Hâfız Osman

28-Sûreleri birbirinden ayıran ifadenin adı ve anlamı nedir?

&Besmele (Bismillahirrahmanirrahim), ‘’Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla başlarım“ anlamına gelen, Müslüman’ın işlerine başlarken söylemeleri istenen ifadedir.

29-İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine hangi tabir kullanılırdı?

&Bismike Allahümme

30-Peygamberimiz zamanında Kur’an-ı Kerim’i yazan kişilere veya Resulullah (s.a.v)‘e vahiy edilen ayetleri yazan yazarlara(sahabelere) ne denir?

&Vahiy Kâtibi

31-Kur’an-ı Kerim ilk olarak Arapça dışında hangi yabancı dile çevrilmiştir

&Farsça

32-Kur’an-ı Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir?

&Allah kelimesi,dir. 2697 defa tekrarlan-maktadır.

33-Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’i bir defada toptan indirmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirmiştir. Bir defada toptan indirilmeyişinin sebepleri nelerdir?

&Kolayca ezberlenebilmesi           

&Kısa zamanda etrafa yayılması

&Mânasının kolaylıkla anlaşılması

&Zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması,

&İnançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi

34-İnen ayet ve sûrelerin hangi bölüme yazılacağını kim belirlemekteydi?

&Vahiy yoluyla Cebrail (a.s)